Psalmi 106

1

Aleluja! Hvalite GOSPODA, ker je dober, ker traja vekomaj milost njegova.

2

Kdo bi dopovedal mogočna dela GOSPODOVA, oznanil vso hvalo njegovo?

3

O blagor jim, ki se oklepajo pravice, ki delajo pravičnost vsak čas!

4

Spomni se me, GOSPOD, po blagovoljnosti, ki jo izkazuješ svojemu ljudstvu, obišči me z rešilno pomočjo svojo,

5

da uživam izvoljenih tvojih srečo, da se veselim radosti naroda tvojega, da se ponašam z dedino tvojo vred.

6

Grešili smo kakor očetje naši, krivično smo delali, brezbožno ravnali.

7

Očetje naši v Egiptu niso uvaževali čudovitih del tvojih, spominjali se niso milosti tvojih množine, temuč bili so uporni pri morju, pri morju Rdečem.

8

Vendar jih je rešil zavoljo imena svojega, da bi pokazal svojo moč.

9

Zapretil je Rdečemu morju, in posušilo se je, in peljal jih je skozi valove kakor po planjavi.

10

Tako jih je otel sovražilcu iz roke, odrešil jih je iz roke neprijateljeve.

11

Vode pa so pokrile njih zatiralce, eden izmed njih ni ostal.

12

Tedaj so verjeli besedam njegovim, peli hvalo njegovo.

13

Pa hitro so pozabili del njegovih, čakali niso sveta njegovega,

14

ampak vdali so se poželjivosti v puščavi, izkušali Boga mogočnega v samoti.

15

In dal jim je, česar so želeli, a poslal jim je suhoto v njih duše.

16

Ko so bili nevoščljivi Mojzesu v taborišču in Aronu, svetniku GOSPODOVEMU,

17

se je odprla zemlja in požrla Datana, in zagrnila je druhal Abiramovo.

18

In ogenj se je vnel v njih druhali, in plamen je požgal krivičnike.

19

Naredili so tele pri Horebu in so se klanjali uliti podobi,

20

in so zamenili čast svojo s podobo vola, ki muli travo.

21

Pozabili so Boga mogočnega, rešitelja svojega, ki je bil storil velike reči v Egiptu,

22

čudovita dela v deželi Hamovi, strašna pri Rdečem morju.

23

Zato je rekel, da jih pogubi; ko bi ne bil Mojzes, izvoljenec njegov, stopil v oni prepad pred njim, da je odvrnil jezo njegovo, da jih ni pogubil.

24

Zaničevali so tudi zaželjeno deželo, ne verujoč besedi njegovi.

25

Godrnjali so v šatorih svojih in niso poslušali glasu GOSPODOVEGA.

26

Tu je dvignil roko svojo proti njim ter prisegel, da morajo popadati v puščavi,

27

in da raznese njih seme med narode in jih razkropi po deželah.

28

Združili so se tudi z malikom Baal-peorjem in jedli daritve mrtvim.

29

Tako so dražili Boga s počenjanjem svojim, da je prihrul nadnje pomor.

30

Tu se je vzdignil Pinehas in storil sodbo, in pomor je bil ustavljen;

31

to se mu je štelo za pravičnost, od roda do roda vekomaj.

32

Enako so razdražili Boga pri Vodi prepira, da se je slabo godilo Mojzesu zavoljo njih:

33

kajti upirali so se duhu njegovemu, in govoril je nepremišljeno z ustnami svojimi.

34

Pokončali niso onih ljudstev, za katera jim je bil zapoveddal GOSPOD,

35

ampak pomešali so se s poganskimi narodi in naučili se njih del;

36

in so služili njih malikom, in ti so jim bili v spotiko.

37

In darovali so sinove svoje in hčere svoje hudim duhovom.

38

In prelivali so nedolžno kri, kri sinov in hčer svojih, ki so jih darovali malikom kanaanskim, da je bila dežela oskrunjena ž njih moritvami.

39

In onečistili so se s svojimi deli, prešeštvovali so z dejanji svojimi.

40

Zato se je razsrdil GOSPOD nad ljudstvom svojim in pristudila se mu je dedina njegova.

41

In dal jih je v roko poganom, da bi jim gospodovali njih črtilci.

42

In stiskali so jih njih sovražniki, in bili so potlačeni pod njih roko.

43

Mnogokrat jih je rešil, in vendar so bili uporni v naklepih svojih, in bili so ponižani zavoljo krivice svoje.

44

Vendar se je oziral na njih stisko, ko je slišal njih vpitje.

45

In spominjal se je zanje zaveze svoje in kesal se je po obilosti milosti svojih.

46

In dal jim je doseči usmiljenje pred vsemi, kateri so jih imeli v sužnosti.

47

Reši nas, GOSPOD, Bog naš, in zberi nas izmed tistih poganov, da slavimo sveto ime tvoje in se hvalimo v hvali tvoji. —Slava GOSPODU, Bogu Izraelovemu, od veka do veka! In vse ljudstvo naj reče: Amen! Aleluja! Knjiga peta.

48

Slava GOSPODU, Bogu Izraelovemu, od veka do veka! In vse ljudstvo naj reče: Amen! Aleluja! Knjiga peta.