Psalmi 102

1

Molitev trpina, ko omaguje in pred GOSPODOM izliva žalovanje svoje. GOSPOD, čuj molitev mojo, in vpitje moje pridi do tebe!

2

Ne skrivaj mi obličja svojega v dan stiske moje, nagni mi uho svoje; ob dnevi, ko kličem, me hitro usliši!

3

Kajti ginejo kakor dim dnevi moji in kosti moje goré.

4

Opaljeno je kakor trava in velo srce moje, kajti pozabil sem jesti kruh svoj.

5

Od glasu zdihovanja mojega se držé kosti moje mojega mesa.

6

Podoben sem pelikanu v puščavi, sem kakor sova v podrtinah.

7

Bedim in sem kakor samoten vrabec na strehi.

8

Ves dan me sramoté sovražniki moji; kateri divjajo zoper mene, se rotijo pri meni.

9

Kajti pepel jem kakor kruh in pijačo svojo mešam s solzami,

10

zaradi srda tvojega in togote tvoje, ker vzdignil si me in me vrgel na tla.

11

Dnevi moji so kakor senca pred mrakom in sam usiham kakor zél.

12

Ti pa, GOSPOD, ostajaš vekomaj in spomin tvoj od roda do roda.

13

Ti boš vstal in se usmilil Siona, ker čas je storiti mu milost, ker čas določen je prišel.

14

Kajti hlapcem tvojim je drago njega kamenje in smili se jim njega prah.

15

In bali se bodo pogani imena GOSPODOVEGA in vsi kralji zemlje slave tvoje.

16

Ko sezida GOSPOD Sion in se prikaže v slavi svoji,

17

se ozre na molitev zapuščenca, in ne bo zametal njih molitve.

18

Zapiše se to naslednjemu rodu, in ljudstvo, ki bode ustvarjeno, bo hvalilo GOSPODA:

19

ker je pogledal z višave svetosti svoje, ozrl se GOSPOD iz nebes na zemljo,

20

da usliši jetnikov zdihovanje, da oprosti nje, ki so izročeni smrti,

21

da oznanjajo na Sionu ime GOSPODOVO in hvalo njegovo v Jeruzalemu,

22

ko se zbero ljudstva vsa in kraljestva, da služijo GOSPODU.

23

Potlačil je na tem potu moč mojo, dni moje skrajšal.

24

Dejal sem: Bog moj mogočni, ne vzemi me sredi mojih dni! Skozi vse rodove so dnevi tvoji.

25

Saj ti si nekdaj ustanovil zemljo in delo tvojih rok so nebesa.

26

Ona preidejo, ti pa ostaneš; da, vse tisto se postara kakor oblačilo, kakor obleko jih izpremeniš, in se izpremené.

27

Ti pa si večno isti in let tvojih ni konca!Sinovi hlapcev tvojih bodo prebivali v deželi in njih seme se utrdi pred teboj.

28

Sinovi hlapcev tvojih bodo prebivali v deželi in njih seme se utrdi pred teboj.