Psalmi 100

1

Psalm za hvalno daritev. Ukajte GOSPODU, vse dežele!

2

Služite GOSPODU z veseljem, pridite pred obličje njegovo z radostnim pitjem!

3

Spoznajte, da je GOSPOD Bog, on nas je ustvaril, ne pa mi sebe; ljudstvo njegovo smo in ovce paše njegove.

4

Vstopite v vrata njegova s hvalno daritvijo, s poveličevanjem v veže njegove: zahvaljujte se mu, slavite ime njegovo!Ker dober je GOSPOD, vekomaj traja milost njegova in od roda do roda zvestoba njegova.

5

Ker dober je GOSPOD, vekomaj traja milost njegova in od roda do roda zvestoba njegova.