Job 35

1

Še spregovori Elihu in reče:

2

Meniš li, da je to prav? Rekel si: Pravičnost moja je večja nego Boga mogočnega.

3

Kajti vprašuješ, kaj hasni tebi? „Kaj pridobim več, nego ko bi grešil?“

4

Jaz ti odgovorim besede in tvojim tovarišem s teboj.

5

Ozri se proti nebu in glej in ogleduj nebeški obok – višji je nego ti.

6

Če grešiš, kaj Mu škodiš? in če se množe prestopki tvoji, kaj Mu prizadeneš?

7

Če si pravičen, kaj Mu daješ? ali kaj prejemlje iz roke tvoje?

8

Možu, kakor si sam, more škoditi tvoja brezbožnost in sinu človeškemu koristiti tvoja pravičnost.

9

Zaradi mnogega nasilstva vpijejo, kriče za pomoč zaradi rame mogočnežev.

10

A nihče ne pravi: Kje je Bog, Stvarnik moj, ki daje hvalospeve po noči,

11

ki nas bolj poučuje nego živali zemeljske in nam več modrosti daje nego pticam nebeškim.

12

Ondi vpijejo zaradi napuha hudobnih, a On ne odgovarja.

13

Samo praznega vpitja ne sliši Bog silni in Vsegamogočni se nanje ne ozira.

14

Če praviš tudi, da Ga ne vidiš – pravda tvoja je pred Njim, Ga le čakaj!

15

In sedaj, ker še ni kaznoval srd njegov, ne pozna li dobro drzovitosti tvoje?Zatorej brezuspešno odpira Job usta svoja, množi besede brez spoznanja.

16

Zatorej brezuspešno odpira Job usta svoja, množi besede brez spoznanja.