Job 13

1

Glejte, to vse je videlo moje oko, slišalo je moje uho in je razumelo.

2

Kolikor vi veste, vem tudi jaz, nisem nižji od vas.

3

Toda jaz hočem govoriti k Vsegamogočnemu, želja mi je, predložiti pravdo svojo Bogu mogočnemu.

4

Saj vi ste kovači laži, ničevi zdravniki vi vsi!

5

Da bi vendar docela molčali, ker štelo bi se vam v modrost!

6

Čujte, prosim, pravičenje moje in poslušajte dokaze mojih ustnic!

7

Boste li mogočnemu Bogu v prid govorili krivično, njemu na ljubav govorili prevaro?

8

Boste se li potegovali za Njegovo stran? ali pa hočete biti pravdniki Bogu mogočnemu?

9

Dobro li bo, če vas preišče? ali pa ga morete prekaniti, kakor se človek prekani?

10

Gotovo vas bo kaznoval, ako postopate pristransko na skrivnem!

11

Ne spravi li vas njegova visokost v trepet in strah njegov ne prešine li vas?

12

Vaši modri izreki so prislovice iz pepela, vaši zagovori so okopi iz blata.

13

Molčíte, pustíte mi, da jaz govorim, pridi name karkoli!

14

Čemu naj vzamem meso svoje med zobe in nevarnosti izpostavim življenje svoje?

15

Glej, čeprav me usmrti, čakal Ga bom; samo poti svoje bom zagovarjal Njemu v obraz.

16

Tudi to mi bo služilo v rešenje, da ne sme bogapozabnik stopiti pred Njega.

17

Čujte, čujte govor moj, in moje izrecilo pridi v ušesa vaša!

18

Glejte vendar, pripravil sem pravdo svojo, vem, da se mi prizna pravičnost.

19

Kdo je, ki se more z menoj prepirati? Kajti potem hočem molčati in preminiti.

20

Samo dvojega mi ne stóri, tedaj se ne bom skrival obličju Tvojemu.

21

Odtegni od mene roko svojo, in strah tvoj me ne plaši!

22

Potem kliči, in odgovorim, ali jaz bom govoril, in ti mi odgovarjaj!

23

Koliko je mojih krivic in grehov? pokaži mi prestopek moj in greh moj!

24

Zakaj skrivaš obličje svoje in me šteješ za sovražnika sebi?

25

Hočeš li plašiti list, ki ga že veter odnaša, in preganjati suho strn?

26

Kajti prisojaš mi mnoge bridkosti in v dedino mi daješ grehe moje mladosti.

27

Noge mi devaš v klado in paziš na vse steze moje, zaznamljaš mojih nog stopinje,dasi razpadam kakor črvojedina, kakor obleka, ki jo je razjedel molj.

28

dasi razpadam kakor črvojedina, kakor obleka, ki jo je razjedel molj.