Estera 6

1

Tisto noč ni mogel kralj spati, in ukaže, naj prineso spominsko knjigo letopisov; in brali so jo pred kraljem.

2

In najdejo zapisano, da je Mardohej ovadil Bigtana in Teresa, dva kraljevih komornikov, iz tistih, ki so čuvali vrata, kako sta hotela položiti roke na kralja Ahasvera.

3

In kralj reče: Kaka čast in odlika se je podelila za to Mardoheju? Nato odgovore kraljevi hlapci, ki so mu stregli: Nič se mu ni podelilo.

4

In kralj vpraša: Kdo je na dvoru? Haman pa je ravnokar prišel na zunanji dvor kraljeve palače, da ogovori kralja, naj obesijo Mardoheja na vislice, ki jih je pripravil zanj.

5

In kraljevi hlapci mu reko: Glej, Haman stoji na dvoru! Kralj veli: Naj stopi sem!

6

In ko Haman pristopi, mu kralj reče: Kaj naj se zgodi možu, ki ga kralj želi počastiti? Haman pa je mislil v srcu svojem: Koga bi sicer kralj želel počastiti nego mene?

7

In reče Haman kralju: Možu, ki ga kralj želi počastiti,

8

naj prineso kraljevsko oblačilo, ki ga kralj nosi, in privedo konja, na katerem jezdi kralj, in na glavo naj se mu posadi kraljev venec;

9

in oblačilo in konj naj se dasta v roko enemu najodličnejših knezov kraljevih, da ž njim oblečejo moža, ki ga kralj želi počastiti, in ga posade na konja in vodijo po mestnih ulicah ter kličejo pred njim: Tako se godi možu, ki ga kralj želi počastiti!

10

In kralj veli: Hiti, vzemi oblačilo in konja, kakor si rekel, in tako stori Mardoheju Judu, ki sedi ob kraljevih vratih. Ne opusti ničesar, kar si govoril!

11

Tedaj vzame Haman oblačilo in konja ter obleče Mardoheja in ga spremlja, jezdečega po mestnih ulicah, in kliče pred njim: Tako se godi možu, ki ga kralj želi počastiti!

12

In Mardohej se zopet vrne k vratom kraljevim; Haman pa hiti domov žalosten in z zakrito glavo.

13

In Haman pripoveduje Zeresi, ženi svoji, in vsem prijateljem svojim vse, kar se mu je prigodilo. Tedaj mu reko modrci njegovi in Zeresa, žena njegova: Ako je Mardohej, pred katerim si začel padati, iz semena Judov, ničesar ne premoreš zoper njega, temuč gotovo boš padel pred njim.Ko so še ž njim govorili, pridejo kraljevi komorniki, in mudi se jim, da odvedo Hamana k obedu, ki ga je Estera pripravila.

14

Ko so še ž njim govorili, pridejo kraljevi komorniki, in mudi se jim, da odvedo Hamana k obedu, ki ga je Estera pripravila.