Estera 5

1

In zgodi se tretji dan, da se Estera obleče v svoje kraljevsko oblačilo in stopi v notranji dvor kraljeve hiše, nasproti hiši kraljevi; kralj pa je sedel na svojega kraljestva prestolu v kraljevi palači, proti vhodu v hišo.

2

In ko je kralj zagledal kraljico Estero na dvoru stoječo, je dobila milost v očeh njegovih; in kralj seže proti Esteri z zlatim žezlom, ki ga je imel v roki. In Estera pristopi in se dotakne žezla.

3

Tedaj ji kralj reče: Kaj ti je, kraljica Estera? in kaj je prošnja tvoja? Do polovice kraljestva ti bo dano.

4

In Estera reče: Ako je kralju všeč, naj pride kralj s Hamanom danes k obedu, ki sem ga zanj pripravila.

5

Nato veli kralj: Hitro poskrbite, da Haman stori, kakor je rekla Estera! Prideta torej kralj in Haman k obedu, ki ga je bila pripravila Estera.

6

Ko so potem pili vino, vpraša kralj Estero: Kaj je prošnja tvoja? ker dano ti bo. In česa želiš? Do polovice kraljestva, in zgodi se ti!

7

Nato odgovori Estera in reče: Moja prošnja in moja želja je:

8

Ako sem našla milost pred kraljem in ako kralj blagovoli uslišati prošnjo mojo ter izpolniti željo mojo, naj prideta kralj in Haman k obedu, ki ga jima pripravim, in jutri storim, kakor je kralj dejal.

9

In Haman odide tisti dan vesel in dobre volje. Ali ko vidi Haman Mardoheja med kraljevimi vrati, da ni vstal niti se zganil pred njim, se raztogoti zoper Mardoheja.

10

Ali vendar se zdrži, in ko pride domov, pošlje in skliče k sebi prijatelje svoje in Zereso, ženo svojo.

11

In Haman jim razklada slavo svojega bogastva in koliko ima sinov in vse, s čimer ga je kralj poveličal in kako ga je povzdignil nad kneze in služabnike kraljeve.

12

Dalje reče Haman: Tudi kraljica Estera ni pozvala nikogar s kraljem na obed, ki ga je pripravila, nego samo mene; pa tudi jutri sem s kraljem povabljen k njej!

13

A tega vsega mi ni zadosti, dokler vidim Mardoheja, tistega Juda, sedečega med kraljevimi vrati!Nato mu reče Zeresa, žena njegova, in vsi prijatelji njegovi: Naj se napravijo vislice, petdeset komolcev visoke, in zjutraj reci kralju, naj obesijo nanje Mardoheja; potem pojdeš vesel s kraljem k obedu! In to je ugajalo Hamanu, in velel je pripraviti vislice.

14

Nato mu reče Zeresa, žena njegova, in vsi prijatelji njegovi: Naj se napravijo vislice, petdeset komolcev visoke, in zjutraj reci kralju, naj obesijo nanje Mardoheja; potem pojdeš vesel s kraljem k obedu! In to je ugajalo Hamanu, in velel je pripraviti vislice.