Estera 2

1

Po teh dogodbah, ko se je pomiril srd kralja Ahasvera, se je spomnil Vaste in kar je bila storila in kar je bilo zanjo določeno.

2

Tedaj mu reko hlapci kraljevi, ki so mu stregli: Naj se kralju poiščejo mladenke, device, lepega obraza;

3

in kralj naj postavi pooblaščence v vseh pokrajinah kraljevine svoje, da naj zbero vse lepe mladenke, device, v grad Susan v žensko hišo pod roko Hegaja, kraljevega komornika, varuha žen, in naj se jim dado potrebščine za očiščevanje;

4

in katera devica se bo priljubila kralju, ta bodi kraljica namesto Vaste. Ta nasvet se je zdel dober kralju, in storil je tako.

5

Bil je v gradu Susanu neki Jud, njega ime Mardohej, sin Jaira, sinu Simeja, sinu Kisa, Benjaminec,

6

ki je bil odpeljan iz Jeruzalema z jetniki, kateri so bili na tuje odgnani z Jekonijem, kraljem Judovim, ki jih je peljal v ujetništvo Nebukadnezar, kralj babilonski.

7

Ta je redil Hadaso (ta je Estera), svojega strica hčer; zakaj ni imela ne očeta, ne matere. In ta mladenka je bila lepe postave in zalega obraza. In ko sta bila umrla njen oče in mati, si jo je Mardohej vzel za hčer.

8

In tako se zgodi, ko se je razglasila beseda kraljeva in njegova zapoved in ko so veliko deklic zbrali v grad Susan pod roko Hegajevo, da vzemo tudi Estero v kraljevo hišo pod varstvo Hegaja, varuha žen.

9

In deklica mu je ugajala in našla milost pred njim. In podvizal se je, da ji da njene potrebščine za očiščevanje in njene deleže in sedem deklet, ki so bile zanjo izbrane iz kraljeve hiše; in prestavil jo je ž njenimi deklicami v najboljši kraj ženske hiše.

10

Estera pa ni naznanila ljudstva svojega, ne rodovine svoje, zakaj Mardohej ji je bil zapovedal, naj tega ne pove.

11

In Mardohej se je vsak dan izprehajal pred dvoriščem ženske hiše, da bi zvedel, ali se dobro vede Esteri in kaj se ž njo godi.

12

Ko pa je prišla vrsta posamezni deklici, da bi šla noter h kralju Ahasveru, potem ko so ji bili delali po določilu za žene dvanajst mesecev (kajti tako so se dopolnjevali dnevi njih očiščevanja, namreč šest mesecev z mirovim oljem in šest mesecev z dišavami in s čistilnimi mazili za ženske),

13

tedaj je šla deklica h kralju; karkoli je želela, ji je bilo dano, da s tem odičena gre iz hiše ženske v hišo kraljevo.

14

Zvečer je šla in zjutraj se je vrnila v drugo žensko hišo pod roko Saasgaza, kraljevega komornika, ki je varoval priležnice; ni šla več h kralju, razen če si jo je kralj priljubil in je bila poklicana po imenu.

15

Ko pa je prišla vrsta na Estero, hčer Abihaila, strica Mardohejevega, ki si jo je bil vzel za hčer, ni zahtevala ničesar, samo kar je rekel Hegaj, komornik kraljev, varuh žen. In Estera si je pridobila milost v očeh vseh, ki so jo gledali.

16

Estera je bila torej vzeta h kralju Ahasveru, v njegovo hišo kraljevo, v desetem mesecu, ki je mesec Tebet, v sedmem letu njegovega kraljevanja.

17

In kralj je ljubil Estero mimo vseh žen, in pridobila si je naklonjenost in milost v očeh njegovih bolj nego vse device, tako da ji je bil posadil kraljičino krono na glavo in jo storil za kraljico namesto Vaste.

18

Tedaj je kralj napravil veliko gostovanje vsem svojim knezom in hlapcem svojim, Esterine gostí; in napravil je praznovanje po pokrajinah in delil darove s kraljevo darežljivostjo.

19

In ko so v drugič zbirali device, je sedel Mardohej med kraljevimi vrati.

20

Estera pa še ni naznanila rodovine svoje, ne ljudstva svojega, kakor ji je bil zapovedal Mardohej; kajti Estera se je ravnala po povelju Mardohejevem, kakor ko je bila v njegovi odgoji.

21

V tistih dneh, ko je Mardohej sedel med kraljevimi vrati, sta se ujezila dva kraljeva komornika, Bigtan in Teres, iz tistih, ki so čuvali vrata, in sta mislila položiti roke na kralja Ahasvera.

22

To je zvedel Mardohej in povedal kraljici Esteri, Estera pa je naznanila kralju v imenu Mardohejevem.In ko se je stvar preiskala in dokazala, so oba obesili na drevje, in zapisano je bilo v knjigo letopisov pred kraljem.

23

In ko se je stvar preiskala in dokazala, so oba obesili na drevje, in zapisano je bilo v knjigo letopisov pred kraljem.