Stara Zaveza
Nova Zaveza
Slovenska Biblija 2008
← 2

Nehemija 3

4 →
1

In Eliasib, veliki duhovnik, vstane z brati svojimi duhovniki in sezidajo Ovčja vrata ter jih posvetijo in vanje vstavijo duri. Posvetili so vse prav do stolpa Mea, do stolpa Hananela.

2

In poleg njega so zidali možje iz Jeriha. Zraven njega je tudi zidal Zakur, sin Imrijev.

3

Ribja vrata pa so sezidali sinovi iz Senaa; napravili so v njih bruna in vstavili vanje duri in njih ključalnice in zapahe.

4

Poleg njih je zidal Meremot, sin Urijev, sinu Hakozovega. In poleg njega je zidal Mesulam, sin Berekija, sinu Mesezabelovega. In poleg njiju je popravljal Zadok, sin Baanov.

5

In njim ob strani so popravljali Tekojčani; a njih imenitniki niso upognili vratu k službi svojega Gospoda.

6

In Stara vrata sta popravljala Jojada, sin Paseahov, in Mesulam, sin Besodejev: prekrila sta jih z bruni in vstavila vanje duri in njih ključalnice in zapahe.

7

In poleg njiju je popravljal Melatija Gibeonski in Jadon Meronotičan, možje iz Gibeona in iz Micpe, do tja, kjer je bila stolica deželnega oblastnika tostran reke.

8

Njim ob strani je popravljal Uziel, sin Harhajev, eden od zlatarjev. In poleg njega je popravljal Hananija, eden od lekarnikov. In so pustili Jeruzalem, kakor je bil, do širokega zida.

9

In poleg njega je popravljal Refaja, sin Hurov, glavar polovice kraja Jeruzalemskega.

10

In poleg njega je popravljal Jedaja, sin Harumafov, proti svoji hiši vprek. In poleg njega je popravljal Hatuš, sin Hasabnejev.

11

Malkija, sin Harimov, in Hašub, sin Pahat-moabov, sta pa popravljala drugi kos zidovja in Pečni stolp.

12

In poleg njiju je popravljal Salum, sin Halohešev, glavar druge polovice Jeruzalemskega kraja, on in hčere njegove.

13

Dolinska vrata je popravljal Hanun in prebivalci v Zanoahu; sezidali so jih ter vstavili vanje duri in njih ključalnice in zapahe in so zidali tisoč komolcev zidu do Gnojnih vrat.

14

Gnojna vrata pa je popravljal Malkija, sin Rehabov, glavar kraja Bet-keremskega; sezidal jih je in vtaknil duri vanje in njih ključalnice in zapahe.

15

Studenčna vrata pa je popravljal Salun, sin Kol-hozejev, glavar okraja Micpenskega; sezidal jih je ter pokril in vtaknil duri vanje in njih ključalnice in zapahe, in postavil je zid ob ribniku Silojskem pri kraljevem vrtu prav do stopnic, ki gredo doli iz mesta Davidovega.

16

Za njim je popravljal Nehemija, sin Azbukov, glavar polovice okraja Betzurskega, tja do konca nasproti grobom Davidovim in do ribnika, ki so ga bili napravili, in do hiše junakov.

17

Za njim so popravljali leviti, Rehum, sin Banijev. Poleg njega je popravlal Hasabija, glavar polovice okraja Keilskega, za svoj okraj.

18

Za njim so popravljali njih bratje, Bavaj, sin Henadadov, vladar druge polovice okraja Keilskega.

19

In poleg njega je popravljal Ezer, sin Jesujev, glavar v Micpi. Drugi kos zidu nasproti vzhodu k orožarni, pri zidnem ovinku.

20

Za njim je marljivo popravljal Baruk, sin Zabajev, drugi kos zidu, od ovinka k vratom hiše Eliasiba, velikega duhovnika.

21

Za njim je popravljal Meremot, sin Urijev, sinu Hakozovega, drugi kos zidu od vrat hiše Eleasibove do konca hiše Eliasibove.

22

In za njim so popravljali duhovniki, ki so prebivali na Jordanski ravnini.

23

Za njimi sta popravljala Benjamin in Hašub hišam svojim nasproti. Za njima je popravljal Azarija, sin Maaseja, sinu Ananijevega, pri hiši svoji.

24

Za njim je popravljal Binuj, sin Henadadov, drugi kos zidu, od hiše Azarijeve do ovinka in do vogla.

25

Palal, sin Uzajev, je popravljal proti ovinku in visokemu stolpu vprek, ki moli iznad hiše kraljeve, ki je ob dvoru jetnišnice; za njim pa Pedaja, sin Parošev.

26

(Netinimci pa so stanovali na Ofelu do Vodnih vrat proti jutru in do stolpa, ki kvišku moli.)

27

Za njim so Tekojčani popravljali drugi kos zidu, nasproti visokemu stolpu, ki kvišku moli, in do zidu Ofela.

28

Od konjskih vrat gori so popravljali duhovniki vsak hiši svoji nasproti.

29

Za njimi je popravljal Zadok, sin Imerjev, hiši svoji nasproti. In za njim je popravljal Semaja, sin Sekanijev, varuh Vzhodnih vrat.

30

Za njim je popravljal Hananija, sin Selemijev, in Hanun, šesti sin Zalafov, drugi kos zidu. Za njim je popravljal Mesulam, sin Berekijev, hramu svojemu nasproti.

31

Za njim je popravljal Malkija, eden od zlatarjev, do hiše Netinimcev in trgovcev, vratom Mifkadovim nasproti, in do stolpove veže na voglu.In med vežo stolpovo in Ovčjimi vrati so popravljali zlatarji in trgovci.

32

In med vežo stolpovo in Ovčjimi vrati so popravljali zlatarji in trgovci.

Slovenian Bible 2008
Copyright: Slovenian 2008 Version