Ezra 7

1

A po teh zgodbah, ob vladanju Artakserksa, kralja v Perziji, je šel Ezra, sin Seraja, sinu Azarija, sinu Hilkija,

2

sinu Saluma, sinu Zadoka, sinu Ahituba,

3

sinu Amarija, sinu Azarija, sinu Merajota,

4

sinu Zerahija, sinu Uzija, sinu Bukija,

5

sinu Abisua, sinu Pinehasa, sinu Eleazarja, sinu Arona, prvega duhovnika –

6

ta Ezra je šel gori iz Babilona. Ta je bil Pismouk, izurjen v zakonu Mojzesovem, ki ga je bil dal GOSPOD, Bog Izraelov. In ker je bila roka GOSPODA, Boga njegovega, nad njim, mu je dal kralj vse, kar je prosil.

7

In ž njim je šlo nekaj sinov Izraelovih in duhovnikov in levitov in pevcev in vratarjev in Netinimcev gori v Jeruzalem, v sedmem letu kralja Artakserksa.

8

In dospel je v Jeruzalem v petem mesecu, ko je bilo sedmo leto kraljevo.

9

Zakaj prvi dan prvega meseca je bil določen odhod iz Babilona, prvi dan petega meseca pa je dospel v Jeruzalem, kjer je bila dobrotljiva roka Boga njegovega nad njim.

10

Zakaj Ezra je pripravil srce svoje, da bo preiskoval zakon GOSPODOV in ga izpolnjeval ter da bo učil v Izraelu postave in sodbe.

11

To pa je prepis lista, ki ga je dal kralj Artakserks duhovniku in pismouku Ezru, pismouku v besedah zapovedi GOSPODOVIH in njegovih postav za Izraela.

12

Artakserks, kralj kraljev, Ezru duhovniku, popolnemu pismouku zakona Boga nebes, in tako dalje.

13

Izdajem ukaz, da naj pojdejo s teboj vsi od ljudstva Izraelovega in njih duhovnikov in levitov v državi moji, ki hočejo rade volje iti v Jeruzalem.

14

Ker si poslan od kralja in od njegovih sedmih svetovalcev, da napraviš preiskavo o Judi in Jeruzalemu na podlagi zakona Boga svojega, ki je v roki tvoji,

15

in da odneseš tja srebro in zlato, ki so ga kralj in svetniki njegovi radovoljno darovali Bogu Izraelovemu, čigar prebivališče je v Jeruzalemu,

16

in vse srebro in zlato, ki ga dobiš v vsej pokrajini Babilonski, s tem vred, kar bo ljudstvo in duhovništvo prostovoljno darovalo za hišo Boga svojega, ki je v Jeruzalemu:

17

zato nakupi z vso marljivostjo s temle denarjem govedi, ovnov, jagnjet in njim pristojnih jedilnih in pitnih daril ter jih daruj na oltarju v hiši Boga vašega, ki je v Jeruzalemu.

18

In kar se tebi in bratom tvojim vzvidi storiti z ostalim srebrom in zlatom, storíte po volji Boga svojega!

19

In posode, ki so ti dane za službo v hiši Boga tvojega, oddaj pošteno pred Bogom v Jeruzalemu.

20

In karkoli bo še potrebno za hišo Boga tvojega, kar se ti naključi izdati, daj iz kraljeve zakladnice.

21

In jaz, kralj Artakserks, ukazujem vsem zakladnikom, ki so za reko, storite z vso marljivostjo, karkoli vas bo prosil Ezra duhovnik, pismouk v zakonu Boga nebes;

22

dajte do sto talentov srebra in do sto meric pšenice in do sto batov vina in sto batov olja in soli brez mere.

23

Karkoli je zapovedano po Bogu nebes, naj se natančno stori za hišo Boga nebes, kajti čemu naj pride srd božji nad državo kraljevo in njegovih sinov?

24

Tudi se vam naznanja, da nimate oblasti, nakladati davke, užitnino in cestnino kateremukoli iz duhovnikov, levitov, pevcev, vratarjev, Netinimcev in služabnikov te hiše Božje.

25

Ti pa, Ezra, po modrosti tvojega Boga, katera je v tvoji roki, postavi za sodnike in pravdnike, ki naj sodijo vse ljudstvo onostran reke, vse take, ki poznajo tvojega Boga postave. In kdor jih ne pozna, tega naučite.

26

In kdorkoli ne bo izpolnjeval postave Boga tvojega in postave kraljeve, nad tem naj se izvrši sodba z vso strogostjo, bodisi na smrt ali v prognanstvo ali v zaplenjenje imetja ali v ječo.

27

Hvaljen bodi Jehova, naših očetov Bog, ki je to dal kralju v srce, da se odiči hiša GOSPODOVA, ki je v Jeruzalemu,in ki mi je naklonil milost pred kraljem in svetovalci njegovimi in pred vsemi kraljevimi močnimi vojvodami! In tako sem se ohrabril po roki GOSPODA, Boga svojege, ki je bila nad menoj, in izbral sem prvake Izraelove, da bi šli gori z menoj.

28

in ki mi je naklonil milost pred kraljem in svetovalci njegovimi in pred vsemi kraljevimi močnimi vojvodami! In tako sem se ohrabril po roki GOSPODA, Boga svojege, ki je bila nad menoj, in izbral sem prvake Izraelove, da bi šli gori z menoj.