Ezra 6

1

Nato ukaže kralj Darij, naj poiščejo v pismarnici v hiši, kjer so bili zloženi zakladi v Babilonu.

2

In našli so v Ahmeti, na gradu, ki je v pokrajini Medijski, zavitek, in v njem je bilo takole pisano v spomin:

3

V prvem letu kralja Cira, je izdal kralj Cir povelje: Zastran hiše Božje v Jeruzalemu: Ta hiša naj se zida kot kraj, kjer se darujejo daritve. Njene podstave naj se trdno postavijo; višava njena bodi šestdeset komolcev, širjava njena šestdeset komolcev;

4

tri lege imej štirivoglatih kamenov in eno lego iz novega lesa. In stroški naj se plačajo iz kraljeve hiše.

5

Tudi zlate in srebrne posode hiše Božje, ki jih je vzel Nebukadnezar iz templja v Jeruzalemu ter prinesel v Babilon, naj se povrnejo in zopet prineso na svoje mesto v tempelj v Jeruzalemu, in naj jih zlože v hiši Božji. –

6

Sedaj torej, Tatenaj, deželni oblastnik za reko, Setar-bozenaj in vajini tovariši Afarsakaji, ki ste za reko, umeknite se daleč od njih!

7

Pustite jim delati pri tej hiši Božji; naj poglavar Judov in starejšine Judov grade to hišo Božjo na mestu njenem.

8

Vrhutega sem izdal povelje, kako naj pomagate tistim starejšinam Judov pri stavbi te hiše Božje, namreč, da se iz kraljevega imetja, iz davkov onostran reke, plačujejo stroški z vso natančnostjo tem možem, da jim ne bode ovire.

9

In kar potrebujejo, telet, ovnov in jagnjet v žgalne daritve Bogu nebes, pšenice, soli, vina in olja, po zahtevi duhovnikov v Jeruzalemu, naj se jim daje dan za dnevom neprestano,

10

da morejo darovati daritve v prijetno dišavo Bogu nebes in da molijo za kraljevo in za sinov njegovih življenje.

11

Tudi sem izdal povelje: Vsakemu, ki premeni ta ukaz, naj vzamejo gredo iz hiše njegove in jo pokonci postavijo ter ga na njej obesijo, njegova hiša pa bodi v kup gnoja zavoljo tega.

12

A Bog, ki je storil, da bi ondi prebivalo ime njegovo, razdeni vse kralje in ljudstva, ki bodo iztegnili roko svojo, da premene ta ukaz, da se poruši ta hiša Božja v Jeruzalemu. Jaz, Darij, sem izdal povelje; naj se natančno izvrši!

13

Tedaj so storili Tatenej, deželni oblastnik za reko, Setar-bozenaj in njiju tovariši natančno tako, za kar je bil kralj Darij sporočil.

14

In starejšine Judovi so zidali in uspevalo jim je delo po prorokovanju Hagaja, proroka, in Zaharija, sinu Idovega. Tako so zidali in dokončali po zapovedi Boga Izraelovega in po povelju Cira in Darija in Artakserksa, kraljev v Perziji.

15

In ta hiša je bila dokončana tretji dan meseca Adarja, ko je bilo šesto leto vladanja kralja Darija.

16

In sinovi Izraelovi, duhovniki, leviti in drugi sinovi ujetništva so praznovali posvečevanje te hiše Božje z veseljem.

17

In prinesli so ob posvečevanju te hiše Božje sto juncev, dvesto ovnov, štiristo jagnjet; in v daritev za greh za vsega Izraela dvanajst kozlov, po številu rodov Izraelovih.

18

In postavili so duhovnike po njih vrstah in levite po njih oddelkih v službo Bogu, ki je v Jeruzalemu, kakor je pisano v knjigi Mojzesovi.

19

In sinovi ujetništva so praznovali pasho štirinajsti dan prvega meseca.

20

Zakaj duhovniki in leviti so se očistili kakor en mož; bili so vsi čisti. In zaklali so pasho za vse sinove ujetništva in za brate svoje, duhovnike, in zase.

21

In sinovi Izraelovi, ki so se bili vrnili iz ujetništva, in vsi, ki so se ločili od nečistote poganov v deželi in k njim pristopili, da bi iskali GOSPODA, Boga Izraelovega, so jedliin so praznovali praznik opresnikov sedem dni z veseljem; zakaj GOSPOD jim je bil dal veselje in jim je naklonil srce kralja asirskega, da bi jim okrepčal roke na delu pri hiši Boga, Boga Izraelovega.

22

in so praznovali praznik opresnikov sedem dni z veseljem; zakaj GOSPOD jim je bil dal veselje in jim je naklonil srce kralja asirskega, da bi jim okrepčal roke na delu pri hiši Boga, Boga Izraelovega.