Ezra 5

1

Prorokovala sta pa Hagaj, prorok, in Zaharija, sin Idov, proroka, Judom, ki so bili na Judovem in v Jeruzalemu; v imenu Boga Izraelovega sta jim prorokovala.

2

Tedaj vstane Zerubabel, sin Sealtielov, in Jesua, sin Jozadakov, ter začneta zidati hišo Božjo, ki je v Jeruzalemu, in ž njima proroka Božja, ki sta ju podpirala.

3

V istem času pride k njim Tatenaj, deželski oblastnik tostran reke, in Setar-bozenaj in njiju tovariši ter jim reko takole: Kdo vam je ukazal zidati to hišo in dokončati to obzidje?

4

Nato smo jim povedali, katera so imena mož, ki so se lotili zidanja.

5

A oko njih Boga je bilo obrnjeno v starejšine Judov, da se jim ni branilo, dokler se ni stvar sporočila Dariju in se je potem odposlal pismen odgovor o tem.

6

To pa je opis lista, ki so ga poslali Tatenaj, deželski oblastnik tostran reke, in Setar-bozenaj in njegovi tovariši Afarsakaji, ki so bili tostran reke, kralju Dariju.

7

Poslali so mu poročilo, v katerem je bilo pisano takole: Kralju Dariju ves mir!

8

Znano bodi kralju, da smo šli v pokrajino Judovo, k hiši velikega Boga, ki jo grade z velikimi kameni in ji brune pokladajo v stene, in delo to, ker so marljivi, je uspešno v njih rokah.

9

Tedaj smo vprašali tiste starejšine in jim rekli takole: Kdo vam je ukazal zidati to hišo in dokončati to obzidje?

10

Vprašali smo jih tudi za njih imena, da tebi oznanimo, da bi zapisali imena mož, ki jim načelujejo.

11

Oni pa so nam dali tak odgovor, rekoč: Mi smo hlapci Boga nebes in zemlje ter zidamo hišo, ki je bila prej zgrajena pred mnogimi leti, ki jo je velik kralj Izraelov zidal in dokončal.

12

A potem, ko so očetje naši dražili v jezo Boga nebes, jih je dal v roko Nebukadnezarja, kralja babilonskega, Kaldejca, ki je podrl to hišo in ljudstvo odpeljal v Babilon.

13

Toda v prvem letu Cira, kralja babilonskega, je kralj Cir izdal povelje, da naj se zida ta hiša Božja.

14

Tudi zlate in srebrne posode hiše Božje, ki jih je bil vzel Nebukadnezar iz templja v Jeruzalemu in jih prinesel v tempelj v Babilonu, je vzel kralj Cir iz templja v Babilonu in jih izročil tistemu, po imenu Sesbazarju, ki ga je postavil za oblastnika v deželi,

15

in mu je velel: Vzemi te posode, pojdi, deni jih v tempelj, ki je v Jeruzalemu, in naj se hiša Božja gradi na mestu njenem.

16

Takrat je prišel tisti Sesbazar in je položil podstave hiši Božji, ki je v Jeruzalemu, in od tega časa do sedaj jo zidajo, in ni še dokončana. –Sedaj torej, ako se vzvidi kralju, naj poiščejo v kraljevi hiši, v zakladnici, ki je tam v Babilonu, če je tako, da je izdal kralj Cir povelje zidati to hišo Božjo v Jeruzalemu, in naj nam kralj sporoči svojo voljo za to stvar.

17

Sedaj torej, ako se vzvidi kralju, naj poiščejo v kraljevi hiši, v zakladnici, ki je tam v Babilonu, če je tako, da je izdal kralj Cir povelje zidati to hišo Božjo v Jeruzalemu, in naj nam kralj sporoči svojo voljo za to stvar.