Ezra 4

1

Ko so pa slišali nasprotniki Judovi in Benjaminovi, da grade sinovi ujetništva tempelj GOSPODU, Bogu Izraelovemu,

2

pristopijo k Zerubabelu in k poglavarjem očetovin in jim reko: Naj zidamo z vami, kajti mi iščemo vašega Boga prav tako kot vi. Ali mu ne darujemo od časa Esar-hadona, kralja asirskega, ki nas je pripeljal sem gori?

3

Toda Zerubabel in Jesua in drugi poglavarji Izraelovih očetovin jim reko: Ne spodobi se vam, da z nami zidate hišo našemu Bogu, temuč mi sami hočemo zidati GOSPODU, Bogu Izraelovemu, kakor nam je zapovedal kralj Cir, kralj Perzije!

4

Tedaj je ljudstvo dežele slabilo roke ljudstvu Judovemu ter jih s strašenjem motilo pri zidanju.

5

In najemali so svetnike zoper nje, da podkopljejo njih namero, vse dni Cira, kralja perzijskega, do kraljevanja Darija, kralja Perzije.

6

In ob vladanju Ahasvera, v začetku njegovega kraljevanja, so tožbo pisali zoper prebivalce na Judovem in v Jeruzalemu.

7

In v dnevih Artakserksa so pisali Bislam, Mitredat, Tabeel in drugi njegovi tovariši Artakserksu, kralju v Perziji. In pisava pisma je bila sirska in po sirsko se je bralo.

8

Rehum, deželni poglavar, in Simsaj, pisar, sta napisala pismo zoper Jeruzalem kralju Artakserksu takole:

9

(Takrat so pisali Rehum, deželni poglavar, in Simsaj, pisar, in drugi njih tovariši, Dinaji, Afarsatkaji, Tarpelaji, Afarsaji, Arkovci, Babilonci, Susančani, Dehaji, Elamljani

10

in drugi tistih narodov, ki jih je veliki in presvetli Oznapar sem pripeljal in jih naselil v mestih Samarije in v ostali deželi na tej strani reke Evfrata, in tako dalje.)

11

To je prepis lista, ki so ga poslali Artakserksu kralju: Tvoji hlapci, možje tostran reke, in tako dalje.

12

Znano bodi kralju, da so Judje, ki so prišli gori od tebe, dospeli k nam v Jeruzalem; oni zidajo tisto uporno in hudobno mesto in izpolnjujejo obzidje ter popravljajo podstave.

13

Znano torej bodi kralju: ako bode to mesto dozidano in obzidje dovršeno, ne bodo dajali davkov, ne užitnine, ne cestnine, in to naposled oškoduje kralja.

14

Zatorej, ker jemo sol palače, ne smemo gledati škode kraljeve, pa pošiljamo h kralju in mu to poročamo,

15

naj se poišče v spominski knjigi očetov tvojih; in najdeš v knjigi spominov in izveš, da je to mesto uporno mesto in škodljivo kraljem in deželam ter da so se v njem snovale vstaje od starodavna; zategadelj je tudi bilo to mesto porušeno.

16

Zagotavljamo kralja, ako se to mesto dozida in obzidje dovrši, da ne boš vsled tega imel nobene posesti tostran reke. –

17

Nato pošlje kralj odgovor Rehumu, deželnemu poglavarju, in Simsaju, pisarju, in drugim njih tovarišem, ki prebivajo v Samariji in drugih krajih tostran reke: Mir! in tako dalje.

18

List, ki ste ga nam poslali, se je umljivo bral pred menoj.

19

In velel sem, naj se preišče, in našlo se je, da je tisto mesto rovalo zoper kralje od starodavna ter da so upore in vstaje snovali v njem.

20

In bili so tudi mogočni kralji v Jeruzalemu, ki so gospodovali vsej deželi onostran reke, ki jim je bilo dajati davke, užitnino in cestnino.

21

Izdajte torej povelje, da se zabrani tistim možem in da se to mesto ne bo zidalo, dokler ne izide moje povelje.

22

In glejte, da ne storite v tem pomote; čemu naj raste škoda, da bodo kralji na izgubi?

23

ko se je opis lista kralja Artakserksa prečital pred Rehumom in Simsajem, pisarjem, in pred njih tovariši, so hitro šli gori v Jeruzalem k Judom in so jim branili z močno pestjo.Takrat je nehalo delo pri hiši Božji, ki je v Jeruzalemu, in bilo je ustavljeno do drugega leta vlade Darija, kralja Perzije.

24

Takrat je nehalo delo pri hiši Božji, ki je v Jeruzalemu, in bilo je ustavljeno do drugega leta vlade Darija, kralja Perzije.