Ezra 3

1

In ko se je približal sedmi mesec in so že bili sinovi Izraelovi v svojih mestih, tedaj se zbere ljudstvo kakor en mož v Jeruzalemu.

2

Tedaj vstane Jesua, sin Jozadakov, in bratje njegovi, duhovniki, in Zerubabel, sin Sealtielov, in bratje njegovi, in zgrade oltar Boga Izraelovega, da se darujejo na njem žgalne daritve, kakor je pisano v postavi Mojzesa, moža Božjega.

3

In postavili so oltar na njegovi podstavi, kajti strah jih je bilo zaradi ljudstev sosednjih dežel; in darovali so na njem žgalne daritve GOSPODU, žgalne daritve zjutraj in zvečer.

4

In praznovali so praznik šatorov, kakor je predpisano, in darovali žgalščine vsak dan po številu, soglasno s predpisom, kakor je bilo vsak dan obvezno.

5

In potem stalno žgalno daritev in daritve ob mlajih in ob vseh določenih praznikih GOSPODOVIH, ki so bili posvečeni, in daritve vsakega, ki je GOSPODU prinesel prostovoljno darilo.

6

Prvi dan sedmega meseca so začeli darovati žgalščine GOSPODU, ko še ni bila položena podstava templju GOSPODOVEMU.

7

In dali so denarja kamenosekom in tesarjem in živeža, pijače in olja tistim iz Sidona in iz Tira, da bi privažali cedrov les z Libanona na morje v Jafo, kakor jih je pooblastil Cir, kralj Perzije.

8

In v drugem letu po njih prihodu k hiši Božji v Jeruzalem, v drugem mesecu, so začeli Zerubabel, sin Sealtielov, in Jesua, sin Jozadakov, in ostali njih bratje, duhovniki in leviti, in vsi, ki so bili prišli iz ujetništva v Jeruzalem, in so postavili levite, dvajsetletne in starejše, da nadzorujejo delo hiše GOSPODOVE.

9

Tedaj so stali, kakor en mož, Jesua s sinovi in z brati svojimi, Kadmiel in sinovi njegovi, sinovi Hodavijevi, da bi nadzorovali delavce pri hiši Božji, tudi sinovi Henadadovi s svojimi sinovi in brati, leviti, vred.

10

In ko so stavbarji pokladali podstavo templju GOSPODOVEMU, so postavili duhovnike v njih oblačilih s trobentami in levite, sinove Asafove, s cimbali, da hvalijo GOSPODA po naredbi Davida, kralja Izraelovega.

11

In odpevali so drugi drugim, hvaleč in zahvaljujoč GOSPODA, ker je dobrotljiv, ker vekomaj traja milost njegova nad Izraelom. In vse ljudstvo je zagnalo radostno ukanje ob hvali GOSPODOVI, ker je položil temelj hiši GOSPODOVI.

12

A mnogi iz duhovnikov in levitov in poglavarjev očetovskih družin, stari možje, ki so bili videli prejšnjo hišo, so glasno jokali, ko se je pokladal temelj tej hiši pred njih očmi; mnogi so pa glasno vriskali od veselja;tako da ljudstvo ni moglo razločiti veselega vriskanja od glasnega jokanja med ljudstvom, zakaj ljudstvo je vriskalo z močnim glasom, in glas se je daleč razlegal.

13

tako da ljudstvo ni moglo razločiti veselega vriskanja od glasnega jokanja med ljudstvom, zakaj ljudstvo je vriskalo z močnim glasom, in glas se je daleč razlegal.