2 Kroniška 8

1

In zgodi se ob koncu dvajsetih let, v katerih je Salomon zidal hišo GOSPODOVO o in svojo hišo,

2

da je zidal Salomon tudi mesta, ki jih je bil dal Huram Salomonu, in je naselil vanje sinove Izraelove.

3

In Salomon je šel proti Hamat-zobi in jo je premagal.

4

In sezidal je Tadmor v puščavi in vsa mesta za skladišča, ki jih je zgradil v Hamatu.

5

Tudi je sezidal Bethoron Gorenji in Bethoron Dolenji, utrjeni mesti z obzidjem, z vrati in zapahi;

6

in Baalat in vsa mesta za skladišča, ki jih je imel Salomon, in vsa mesta za vozove in vsa mesta za konjike njegove in vse, kar je želel Salomon sezidati sebi v veselje v Jeruzalemu in na Libanonu in po vsej deželi gospostva svojega.

7

Vse ljudstvo pa, kar ga je preostalo od Hetejcev, Amorejcev, Ferizejcev, Hevejcev in Jebusejcev, ki niso bili iz Izraela,

8

njih otroke, ki so za njimi ostali v deželi in jih niso iztrebili sinovi Izraelovi, iz teh je Salomon nabral robotnikov do tega dne.

9

A izmed sinov Izraelovih ni storil nikogar za tlačana pri svojem delu, ampak bili so vojaki in prvi poveljnikov njegovih in višji nad njegovimi vozovi in nad njegovimi konjiki.

10

In teh višjih oblastnikov kralja Salomona je bilo dvesto in petdeset, ki so gospodovali ljudstvu.

11

Hčer Faraonovo pa je Salomon prepeljal iz mesta Davidovega v hišo, ki jo je bil sezidal zanjo, kajti dejal je: Žena moja ne bo prebivala v hiši Davida, kralja Izraelovega, kajti tisti kraji, ki je vanje prišla skrinja GOSPODOVA, so sveti.

12

Poslej je daroval Salomon žgalne daritve GOSPODU na oltarju GOSPODOVEM, ki ga je bil zgradil pred vežo,

13

in sicer kakor je bilo obvezno za vsak dan, je daroval po zapovedi Mojzesovi, ob sobotah in ob mlajih in ob prazničnih dneh trikrat na leto: ob prazniku opresnikov, ob prazniku tednov in ob prazniku šatorov.

14

In postavil je, po predpisu očeta svojega Davida, oddelke duhovnikov v njih službo in levite na njih stražo, da hvalijo Boga in strežejo pred duhovniki, kolikor je bilo treba za vsak dan; tudi vratarje po njih oddelkih pri vsakih vratih, zakaj tako je bil zapovedal David, mož Božji.

15

In niso odstopili od kraljeve zapovedi za duhovnike in levite v nobenem oziru, tudi glede zakladov ne.

16

In bilo je pripravljeno vse delo Salomonovo do dne, ko se je položila podstava hiši GOSPODOVI, in dokler se ni dokončala. Tako je bila dogotovljena hiša GOSPODOVA.

17

Tedaj je šel Salomon v Ezion-geber in v Elot na morskem bregu v Edomski deželi.In Huram mu je poslal ladje po hlapcih svojih in hlapce, ki so bili izvedeni na morju; in prišli so s hlapci Salomonovimi v Ofir in pripeljali so odondod štiristo in petdeset talentov zlata in ga prinesli kralju Salomonu.

18

In Huram mu je poslal ladje po hlapcih svojih in hlapce, ki so bili izvedeni na morju; in prišli so s hlapci Salomonovimi v Ofir in pripeljali so odondod štiristo in petdeset talentov zlata in ga prinesli kralju Salomonu.