2 Kroniška 4

1

In naredil je bronast oltar, dvajset komolcev dolg in dvajset komolcev širok in deset komolcev visok.

2

In naredil je ulito morje, deset komolcev od roba do roba, zaokroženo okoli, in pet komolcev visoko, in vrvica tridesetih komolcev ga je objemala naokoli.

3

In pod njim so bile podobe volov, ki so ga obdajali kroginkrog, po deset na komolec, oklepajoč morje naokoli; dve vrsti volov je bilo, ulitih obenem z morjem.

4

Stalo je na dvanajstih volih, trije so gledali proti severu, trije proti zahodu, trije proti jugu in trije proti vzhodu; in morje je ležalo na njih, in vsi njih zadnji konci so bili znotraj pod morjem.

5

In debelost njegova je bila eno dlan, in njegov kraj je bil izdelan kakor okrajek keliha in kakor lilijevo cvetje, in je držalo tri tisoč batov.

6

In naredil je deset umivalnikov, in pet jih je postavil na desno in pet na levo stran, da so v njih umivali; kar je bilo od žgalnih daritev, so izpirali v njih; morje pa je bilo, da so se v njem umivali duhovniki.

7

Naredil je tudi deset zlatih svečnikov, kakor je bilo zanje predpisano, in postavil jih je v templju, pet po desni in pet po levi strani.

8

In naredil je deset miz in jih postavil v templju, pet po desni in pet po levi strani. In naredil je sto zlatih čaš.

9

In napravil je dvorišče za duhovnike in veliko dvorišče in duri na dvorišče in je okoval njih durnice z bronom.

10

In morje je postavil na desno stran ob vzhodu, proti jugu.

11

In Huram je naredil lonce in lopate in čaše. In dokončal je Huram delo, ki ga je delal kralju Salomonu pri hiši Božji:

12

dva stebra in dva vrčasta glaviča vrhu stebrov, in dve mrežasti pletenini v prestrtje obema vrčastima glavičema na vrhu stebrov;

13

štiristo margaranovih jabolk za tisti dve pletenini, po dve vrsti jabolk na vsako pletenino, v prestrtje obema vrčastima glavičema, ki sta bila zgoraj na stebrih.

14

In naredil je stojala in umivalnike na stojala,

15

morje eno in dvanajst volov pod morjem;

16

in lonce in lopate in vilice. Vse te posode je izgotovil oče Huram kralju Salomonu za hišo GOSPODOVO iz zlikane bronovine.

17

V Jordanski dolini jih je dal kralj liti v ilovnati prsti, med Sukotom in Zeredo.

18

In Salomon je napravil vseh posod veliko množino; kajti teže bronovini niso mogli dognati.

19

In Salomon je napravil vse tiste posode, ki so bile v hiši Božji, in zlati oltar in mize, na katerih so bili kruhi obličja,

20

in svečnike ž njih svetilnicami, ki naj bi gorele po predpisu pred govoriščem, iz čistega zlata,

21

in cvetličje in svetilnice in utrinjače iz zlata (bilo je popolno zlato),in usekalnike in čaše in torila in kadilnice iz čistega zlata; tudi vhod v hišo, njene notranje durnice k Najsvetejšemu in durnice ob templjevi hiši so bile iz zlata.

22

in usekalnike in čaše in torila in kadilnice iz čistega zlata; tudi vhod v hišo, njene notranje durnice k Najsvetejšemu in durnice ob templjevi hiši so bile iz zlata.