2 Kroniška 33

1

Manase je bil dvanajst let star, ko je zakraljeval, in vladal je petinpetdeset let v Jeruzalemu.

2

In delal je, kar je bilo hudo v očeh GOSPODOVIH, po gnusobah poganov, ki jih je bil GOSPOD pregnal pred sinovi Izraelovimi.

3

Kajti zgradil je zopet višave, ki jih je razvalil oče njegov Ezekija, in postavil je oltarje Baalom in napravil Ašere in molil vso vojsko nebeško ter jim je služil.

4

Zgradil je tudi oltarje v hiši GOSPODOVI, za katero je bil rekel GOSPOD: V Jeruzalemu bode ime moje vekomaj.

5

In sezidal je oltarje vsej vojski nebeški na obeh dvoriščih pri hiši GOSPODOVI.

6

Peljal je tudi otroke svoje skozi ogenj v dolini sinu Hinomovega; in pečal se je s tolmačenjem znamenj in z vražami in s čarovništvom in podpiral zaklinjalce duhov in vedeževalce; delal je mnogo hudega v očeh GOSPODA, da bi ga dražil v jezo.

7

In postavil je izrezano podobo malika, ki ga je bil naredil, v hišo Božjo, za katero je rekel Bog Davidu in Salomonu, sinu njegovemu: V tej hiši in v Jeruzalemu, ki sem ga izvolil izmed vseh rodov Izraelovih, postavim ime svoje na vekomaj;

8

tudi ne dopustim več, da bi se noga Izraelova genila ven iz dežele, ki sem jo določil očetom vašim, samo če bodo pazili, da delajo vse, kar sem jim zapovedal, ves zakon in postave in sodbe, po Mojzesu.

9

A Manase je v blodnjo vodil Judo in prebivalce Jeruzalema, da so delali hudo bolj nego narodi, katere je GOSPOD pokončal pred sinovi Izraelovimi.

10

In GOSPOD je govoril Manaseju in ljudstvu njegovemu, a niso poslušali.

11

Zato je GOSPOD pripeljal nadnje poveljnike vojski kralja asirskega, ki so ujeli Manaseja v spone, ga zvezali z dvema bronastima verigama in odvedli v Babilon.

12

In ko je bil v bridkosti, je prosil blagovoljnosti GOSPODA, Boga svojega, in se silno ponižal pred Bogom očetov svojih

13

in molil k njemu. In dal se mu je izprositi ter uslišal prošnjo njegovo in ga zopet privedel v Jeruzalem v kraljestvo njegovo. Tedaj je spoznal Manase, da GOSPOD je Bog.

14

Potem je zidal zunanje zidovje ob mestu Davidovem, na zahodni strani Gihona, pri potoku, prav do vhoda v Ribja vrata, in je obkrožil z zidom Ofel ter ga napravil jako visokega in postavil mogočne poveljnike po vseh utrjenih mestih Judovih.

15

Odstranil je tudi tuje bogove in odpravil malika iz hiše GOSPODOVE in vse oltarje, ki jih je bil zgradil na gori hiše GOSPODOVE in v Jeruzalemu, in jih pometal ven iz mesta.

16

In pripravil je oltar GOSPODOV ter daroval na njem mirovne in zahvalne daritve in zapovedal Judi, naj služijo GOSPODU, Bogu Izraelovemu.

17

Vendar pa je ljudstvo še darovalo po višavah, dasi le GOSPODU, Bogu svojemu.

18

Druge zgodbe Manasejeve pa in molitev njegova k njegovemu Bogu in besede vidcev, ki so mu govorili v imenu GOSPODOVEM, glej, zapisane so med zgodbami kraljev Izraelovih.

19

Molitev njegova in kako se mu je dal Bog izprositi in ves greh njegov in njegovo verolomstvo in mesta, na katerih je zgradil višave in postavil Ašere in izrezane podobe, preden se je ponižal: glej, zapisano je v zgodovini Hozajevi.

20

In legel je Manase k očetom svojim, in pokopali so ga v hiši njegovi; in sin njegov Amon je zakraljeval na mestu njegovem.

21

Amon je bil dvaindvajset let star, ko je zakraljeval, in vladal je dve leti v Jeruzalemu.

22

In delal je, kar je bilo hudo v očeh GOSPODOVIH, kakor je bil delal Manase, oče njegov; daroval je namreč vsem izrezanim podobam, ki jih je bil naredil oče njegov, ter jim služil.

23

A ni se ponižal pred GOSPODOM, kakor se je bil ponižal njegov oče Manase, temuč je kopičil krivdo za krivdo nadse.

24

In hlapci njegovi so se zarotili zoper njega in ga usmrtili v hiši njegovi.Ljudstvo dežele pa je pobilo vse tiste, ki so se bili zarotili zoper kralja Amona; in ljudstvo dežele je postavilo Josija, sina njegovega, za kralja na mestu njegovem.

25

Ljudstvo dežele pa je pobilo vse tiste, ki so se bili zarotili zoper kralja Amona; in ljudstvo dežele je postavilo Josija, sina njegovega, za kralja na mestu njegovem.