2 Kroniška 3

1

In Salomon je začel zidati hišo GOSPODOVO v Jeruzalemu na gori Moriji, kjer se je GOSPOD prikazal Davidu, očetu njegovemu, na mestu, ki ga je David pripravil, na gumnišču Ornana, Jebusejca.

2

Začel pa je zidati drugi dan drugega meseca, četrto leto vladanja svojega.

3

In to je podlaga, ki jo je Salomon položil za zgradbo hiše Božje: Dolgost po prejšnji meri je bila šestdeset komolcev in širokost dvajset komolcev.

4

In veža, ki je bila pred hišo, vzporedno s širjavo hiše, je bila dolga dvajset komolcev in stoindvajset visoka, in prevlekel jo je znotraj s čistim zlatom.

5

In veliko hišo je obil s cipresovimi deskami, ki jih je prevlekel s suhim zlatom in naredil na njih palme in verižice.

6

In okrasil je hišo z dragimi kameni, zlato pa je bilo zlato parvaimsko.

7

Prevlekel je tudi hišo, bruna, pragove, stene in vrata z zlatom, in izrezal je kerube po stenah.

8

In napravil je hišo Najsvetejšega. Njena dolgost je bila, po širjavi hiše, dvajset komolcev in širjava njena dvajset komolcev; in prevlekel ga je z najboljšim zlatom, do šeststo talentov teže.

9

In teža žebljev je bila petdeset seklov zlata. In prevlekel je zgornje sobe z zlatom.

10

In v hiši Najsvetejšega je naredil dva keruba na podobarski način, in povlekli so ju z zlatom.

11

In peruti kerubov so bile dvajset komolcev dolge; perut enega je imela pet komolcev in se je dotikala hišne stene, in druga perut je imela tudi pet komolcev in se je dotikala peruti drugega keruba.

12

Enako je imela perut drugega keruba pet komolcev in se je dotikala hišne stene, in druga perut je imela pet komolcev in je segala do peruti drugega keruba.

13

Peruti teh kerubov so se razprostirale dvajset komolcev narazen, in stala sta na svojih nogah in njiju obličje je bilo obrnjeno proti sredi hiše.

14

In napravil je zagrinjalo iz višnjevega blaga in iz škrlata in karmezina in tenčice in je vtkal vanje kerubime.

15

In pred hišo je naredil dva stebra, petintrideset komolcev visoka, in glavič, ki je bil vrhu vsakega, je imel pet komolcev.

16

In naredil je verižice v govorišču in jih nataknil vrh na stebra, in napravil je sto margaranovih jabolk in jih obesil na verižice.In postavil je stebra pred templjem, enega na desno, drugega na levo, in imenoval je tistega na desnici Jakina in tistega na levici Boaza.

17

In postavil je stebra pred templjem, enega na desno, drugega na levo, in imenoval je tistega na desnici Jakina in tistega na levici Boaza.