2 Kroniška 27

1

Jotam je bil petindvajset let star, ko je zakraljeval, in vladal je šestnajst let v Jeruzalemu; in materi njegovi je bilo ime Jerusa, hči Zadokova.

2

In delal je, kar je bilo prav v očeh GOSPODOVIH, po vsem, kar je bil delal Uzija, oče njegov, samo da ni šel v tempelj GOSPODOV. A ljudstvo je še ravnalo popačeno.

3

On je sezidal gorenja vrata pri hiši GOSPODOVI, tudi na zidu Ofelovem je zidal veliko.

4

Dalje je sezidal mesta na Judovem gorovju, in v gozdih je zgradil gradove in stolpe.

5

Bojeval se je tudi s kraljem sinov Amonovih in ga je premagal. In sinovi Amonovi so mu tisto leto dali sto talentov srebra in deset tisoč mer pšenice in deset tisoč ječmena. Toliko so mu dali sinovi Amonovi v drugem in v tretjem letu.

6

Tako je postal Jotam mogočen, ker je uravnal poti svoji pred GOSPODOM, svojim Bogom.

7

Kar pa je več praviti o Jotamu, o vseh vojskah in vseh potih njegovih, glej, zapisano je v knjigi kraljev Izraelovih in Judovih.

8

Petindvajset let je bil star, ko je zakraljeval, in vladal je šestnajst let v Jeruzalemu.In legel je Jotam k očetom svojim, in pokopali so ga v mestu Davidovem, in Ahaz, sin njegov, je zakraljeval na mestu njegovem.

9

In legel je Jotam k očetom svojim, in pokopali so ga v mestu Davidovem, in Ahaz, sin njegov, je zakraljeval na mestu njegovem.