2 Kroniška 23

1

V sedmem letu se pa ojunači Jojada in vzame k sebi poveljnike čez sto, Azarija, sina Jerohamovega, in Izmaela, sina Johananovega, in Azarija, sina Obedovega, in Maaseja, sina Adajevega, in Elisafata, sina Zihrijevega, ter sklene ž njimi zavezo.

2

Ti gredo okoli po Judovem in zbero levite iz vseh mest Judovih in poglavarje očetovin Izraelovih, in pridejo v Jeruzalem.

3

In ves ta zbor sklene zavezo s kraljem v hiši Božji. In Jojada jim reče: Glejte, kraljev sin ima kraljevati, kakor je GOSPOD govoril za sinove Davidove.

4

To je reč, ki jo boste storili: tretjina vas duhovnikov in levitov, ki prihajate noter v soboto, bodete na straži med vrati,

5

tretjina pa bodi ob hiši kraljevi in tretjina pri temeljnih vratih; in vse ljudstvo bodi na dvoriščih hiše GOSPODOVE.

6

A nihče naj ne stopi v hišo GOSPODOVO razen duhovnikov in tistih levitov, ki strežejo: oni smejo iti noter, ker so sveti; ali vse ljudstvo bodi služno na straži GOSPODOVI.

7

In leviti obkrožijo kralja vseokrog, vsak držeč orožje v roki; in kdor bi stopil v hišo, bodi umorjen; in bodite pri kralju, ko pojde ven in ko pojde noter.

8

Leviti torej in ves Juda so storili vse, kakor jim je zapovedal Jojada duhovnik: vsak vzame k sebi može svoje, tiste, ki so imeli priti služit v soboto, s tistimi, ki jim je bilo oditi v soboto, zakaj Jojada ni bil odpustil teh oddelkov.

9

In Jojada duhovnik izroči poveljnikom nad sto sulice in ščite in orožje kralja Davida, ki je bilo v hiši GOSPODOVI.

10

In razpostavil je vse ljudstvo, vsakega z orožjem v roki, od desne do leve strani hiše, poleg oltarja in poleg hiše, okoli kralja.

11

Nato pripeljejo ven sina kraljevega in denejo krono nanj ter mu dado pričevanje in ga postavijo za kralja, in Jojada in sinovi njegovi ga pomazilijo; in kličejo: Živel kralj!

12

Ko pa je Atalija slišala glas ljudstva, ki je pritekalo in kralja hvalilo, pride k ljudstvu v hišo GOSPODOVO.

13

In pogleda in glej, kralj stoji ob svojem stebru pri vhodu in poveljniki in trobente okoli kralja, in vse ljudstvo dežele se veseli in trobijo na trobente, pevci pojo tudi z glasbenim orodjem hvalospeve. Tedaj si raztrga Atalija oblačila in reče: Zarota, zarota!

14

In Jojada duhovnik gre ven s poveljniki nad sto, ki so bili na čelu vojske, in jim veli: Odpeljite jo ven med vrstami, in kdor bi šel za njo, njega ubijte z mečem! kajti duhovnik je rekel: Ne ubijte je v hiši GOSPODOVI!

15

In polože roko nanjo; in šla je skozi vhod Konjskih vrat do kraljeve hiše, in ondi so jo umorili.

16

Tedaj sklene Jojada zavezo med seboj in vsem ljudstvom in kraljem, da bodo ljudstvo GOSPODOVO.

17

In vse ljudstvo je šlo v hišo Baalovo in so jo porušili, oltarje in podobe njegove pa so strli v kosce, in Matana, duhovnika Baalovega, so umorili pred oltarji.

18

In Jojada je poveril službe hiše GOSPODOVE oblasti duhovnikov levitov, ki jih je porazdelil David v hiši GOSPODOVI, da darujejo žgalščine GOSPODOVE, kakor je pisano v zakonu Mojzesovem, z veseljem in petjem, po naredbi Davidovi.

19

In postavil je vratarje pri vratih hiše GOSPODOVE, da ne bi noter šel nihče, ki bi bil kakorkoli nečist.

20

In vzame poveljnike nad sto in plemenitnike ter oblastnike v ljudstvu in vse ljudstvo dežele ter pripelje kralja doli iz hiše GOSPODOVE, in pridejo skozi zgornja vrata v hišo kraljevo in posade kralja na kraljestva prestol.In vse ljudstvo dežele se je veselilo in mesto je imelo mir. Atalijo pa so bili umorili z mečem.

21

In vse ljudstvo dežele se je veselilo in mesto je imelo mir. Atalijo pa so bili umorili z mečem.