2 Kroniška 19

1

Josafat pa, kralj Judov, se je vrnil v miru domov v Jeruzalem.

2

In Jehu, sin Hananov, videc, mu pride naproti in reče kralju Josafatu: Imaš li ti pomagati brezbožniku in ljubiti tiste, ki sovražijo GOSPODA? Zato gre zoper tebe srd izpred GOSPODA.

3

Vendar pa se je našlo nekaj dobrega pri tebi v tem, da si odpravil Ašere iz dežele in pripravil srce svoje, da iščeš GOSPODA.

4

In Josafat je ostal v Jeruzalemu. Potem je zopet šel med ljudstvo, od Bersebe do Efraimskega gorovja, ter jih je izpreobrnil h GOSPODU, njih očetov Bogu.

5

In postavil je sodnike v deželi po vseh utrjenih mestih Judovih, v vsakem mestu nekaj,

6

in je velel sodnikom: Glejte, kaj delate! zakaj ne vršite pravde za človeka, temuč za GOSPODA, in on je pri vas v sodbi.

7

Zato bodi strah GOSPODOV na vas; pazite, kako delate! kajti pri GOSPODU, našem Bogu, ni nobene krivice: on ne gleda na zunanjost oseb in ne jemlje darov.

8

Tudi v Jeruzalemu je Josafat postavil nekaj levitov in duhovnikov in poglavarjev očetovin Izraelovih, da vrše sodbo GOSPODOVO in druge pravde. In povrnili so se v Jeruzalem.

9

In zapove jim, rekoč: Tako ravnajte v strahu GOSPODOVEM, v zvestobi in z nerazdeljenim srcem.

10

In kadarkoli pride pred vas kaka pravda bratov vaših, ki stanujejo v mestih svojih, med krvjo in krvjo, med zakonom in zapovedjo, med postavami in pravicami, poučujte jih, da se ne okrivičijo proti GOSPODU in ne pride srd nad vas in nad brate vaše; to delajte, in ne bodete krivi.In glejte, Amarija, višji duhovnik, je nad vami v vseh zadevah GOSPODOVIH, in Zebadija, sin Izmaelov, poglavar hiše Judove, v vseh kraljevih zadevah, tudi leviti so kot načelniki pred vami. Srčno pojdite na delo, in GOSPOD bodi z dobrim!

11

In glejte, Amarija, višji duhovnik, je nad vami v vseh zadevah GOSPODOVIH, in Zebadija, sin Izmaelov, poglavar hiše Judove, v vseh kraljevih zadevah, tudi leviti so kot načelniki pred vami. Srčno pojdite na delo, in GOSPOD bodi z dobrim!