2 Kroniška 17

1

In zakraljeval je Josafat, sin njegov, na mestu njegovem in se je ojačil zoper Izraela.

2

Kajti namestil je vojaštvo po vseh utrjenih mestih Judovih in postavil posadke po deželi Judovi in po mestih Efraimovih, ki jih je bil pridobil Asa, oče njegov.

3

In GOSPOD je bil z Josafatom, kajti hodil je po prvih potih Davidovih in ni maral za Baale.

4

Temuč iskal je Boga očeta svojega, živeč po zapovedih njegovih, in ni delal kakor Izrael.

5

Zato je utrdil GOSPOD kraljestvo v roki njegovi; in ves Juda mu je prinašal darila, in imel je obilo bogastva in časti.

6

In ko se mu je srce ohrabrilo na potih GOSPODOVIH, je poslej odpravil višave in Ašere z Judovega.

7

In v tretjem letu kraljevanja svojega pošlje poglavarje: Benhaila, Obadija, Zeharija, Netanela in Mikaja, da bi učili v mestih Judovih,

8

in ž njimi levite: Semaja, Netanija, Zebadija, Asahela, Semiramota, Jonatana, Adonija, Tobija, Tobadonija, levite, in ž njimi Elisama in Jorama, duhovnika.

9

In učili so po Judovem, imajoč s seboj knjigo zakona GOSPODOVEGA, in hodili so okrog po vseh mestih Judovih in učili ljudstvo.

10

In strah od GOSPODA je obšel vsa kraljestva dežel, ki so bile okoli Jude, da se niso bojevali zoper Josafata.

11

In nekateri Filistejcev so prinašali darila Josafatu in srebro v davek; tudi Arabci so mu pripeljali drobnice, sedem tisoč sedemsto ovnov in sedem tisoč sedemsto kozlov.

12

Tako je Josafat rastel in bil čimdalje večji, in sezidal je na Judovem gradove in mesta za skladišča.

13

In je imel velike priprave v mestih Judovih in vojščake, vrle junake v Jeruzalemu.

14

In to je njih razvrstitev po njih očetovskih družinah: v Judi so bili poveljniki čez tisoč: Adna poveljnik in ž njim je bilo hrabrih junakov tristo tisoč;

15

in poleg njega je bil Johanan poveljnik in ž njim jih je bilo dvesto in osemdeset tisoč;

16

in poleg njega je bil Amasija, sin Zihrijev, ki se je radovoljno daroval GOSPODU, in ž njim je bilo dvesto tisoč vrlih junakov.

17

V Benjaminu pa: Eliada, hraber junak, in ž njim dvesto tisoč oboroženih z lokom in ščitom;

18

in poleg njega je bil Jozabad in ž njim sto in osemdeset tisoč, z orožjem pripravljenih na boj.Ti so vsi stregli kralju, razen tistih, ki jih je bil kralj namestil v utrjenih mestih po vsem Judovem.

19

Ti so vsi stregli kralju, razen tistih, ki jih je bil kralj namestil v utrjenih mestih po vsem Judovem.