2 Kroniška 16

1

V šestintridesetem letu Asovega kraljevanja pride gori Baasa, kralj Izraelov, proti Judi in sezida Ramo, da bi nihče ne mogel hoditi sem ali tja od strani Asa, kralja Judovega.

2

Tedaj pobere Asa srebro in zlato iz zakladnic hiše GOSPODOVE in hiše kraljeve ter pošlje k Ben-hadadu, kralju sirskemu, ki je prebival v Damasku, in sporoči:

3

Zaveza je med menoj in teboj, kakor je bila med mojim in tvojim očetom; glej, pošiljam ti srebra in zlata; pojdi, razderi zavezo svojo z Baasom, kraljem Izraelovim, da se umakne od mene.

4

In Ben-hadad je ugodil kralju Asu in pošlje vojsk svojih poveljnike zoper mesta Izraelova, in udarijo Ijon, Dan in Abel-maim in vsa mesta Neftalijeva, v katerih so bila skladišča.

5

In ko je Baasa slišal o tem, je nehal zidati Ramo in opustil delo svoje.

6

Tedaj vzame Asa vse Judovce in jim veli odnesti od Rame kamenje in les, s katerim je gradil Baasa; in sezidali so s tem Gebo in Micpo.

7

In tisti čas pride Hanani, videc, k Asu, kralju Judovemu, in mu reče: Ker si se opiral na kralja sirskega in se nisi zanašal na GOSPODA, Boga svojega, zato je sirskega kralja vojna moč ubežala tvoji roki.

8

Niso li imeli Etiopci in Lubimi velikanske vojske in jako mnogo voz in konjikov? Vendar, ker si se opiral ob GOSPODA, ti jih je dal v roko.

9

Zakaj oči GOSPODOVE gledajo po vsej zemlji, da se izkaže močnega pri teh, katerih srce je nerazdeljeno proti njemu. V tem si nespametno storil, kajti poslej boš imel vojne.

10

In Asa se razsrdi nad vidcem in ga dene v ječo; kajti jezen je bil nad njim za to reč. In Asa je tisti čas delal silo nekaterim iz ljudstva.

11

In glej, zgodbe Asove, prve in poslednje, zapisane so v knjigi kraljev Judovih in Izraelovih.

12

V devetintridesetem letu svojega kraljevanja je pa zbolel Asa na nogah, in bolezen njegova je bila silno huda. A tudi v svoji bolezni ni iskal GOSPODA, ampak zdravnikov.

13

In legel je Asa k očetom svojim in umrl v štiridesetem in prvem letu kraljevanja svojega.In pokopali so ga v njegovem grobu, ki si ga je izsekal v mestu Davidovem, položivši ga na ležišče njegovo, ki je bilo napolnjeno z dišečim kadilom in različnimi dišavami, narejenimi na lekarnarski način; in so zanj napravili silno velik ogenj.

14

In pokopali so ga v njegovem grobu, ki si ga je izsekal v mestu Davidovem, položivši ga na ležišče njegovo, ki je bilo napolnjeno z dišečim kadilom in različnimi dišavami, narejenimi na lekarnarski način; in so zanj napravili silno velik ogenj.