2 Kroniška 15

1

In duh Božji pride nad Azarija, sina Odedovega;

2

in pride naproti Asu ter mu reče: Poslušajte me, Asa in ves Juda in Benjamin! GOSPOD je z vami, dokler ste vi ž njim. In ko ga iščete, ga najdete; ako ga pa zapustite, zapusti on vas.

3

Saj dosti dni je bil Izrael brez pravega Boga in brez duhovnika-učitelja in brez postave;

4

ali ko so se v stiski svoji obrnili h GOSPODU, Bogu Izraelovemu, in ga iskali, so ga našli.

5

In v tistih časih ni bilo miru njemu, ki je odhajal, ne njemu, ki je prihajal, temuč velika nemirnost je vladala nad vsemi prebivalci dežel.

6

In narod se je ljuto bojeval z narodom in mesto z mestom, kajti Bog jih je vznemirjal z vsakovrstno bridkostjo.

7

A vi bodite močni, in naj vam ne omagajo roke! zakaj delo vaše prejme plačilo.

8

In ko je slišal Asa te besede in prorokovanje sinu Odedovega, proroka, se ohrabri in odpravi gnusobe iz vse dežele Judove in Benjaminove in iz mest, ki jih je dobil na Efraimskem gorovju, ter obnovi oltar GOSPODOV, ki je stal pred vežo GOSPODOVO.

9

In skliče ves rod Judov in Benjaminov in tiste, ki so tujčevali pri njih iz Efraima in Manaseja in iz Simeona, kajti veliko jih je iz Izraela bilo prestopilo k njemu, ko so videli, da je bil ž njim GOSPOD, njegov Bog.

10

In zbero se v Jeruzalemu tretji mesec v petnajstem letu kraljevanja Asovega.

11

In darovali so GOSPODU tisti dan iz plena, ki so ga bili pripeljali, sedemsto volov in sedem tisoč ovac.

12

In so stopili v zavezo, da bodo iskali GOSPODA, Boga očetov svojih, iz vsega srca in iz vse duše svoje,

13

ter da mora umreti, kdorkoli bi ne iskal GOSPODA, Boga Izraelovega, bodisi majhen ali velik, bodisi mož ali žena.

14

In prisegli so GOSPODU z močnim glasom in z ukanjem ob donenju trobent in rogov.

15

In ves Juda je bil vesel te prisege, zakaj prisegli so iz vsega srca svojega in iskali GOSPODA z vso voljo svojo, ter so ga našli; in GOSPOD jim je dal pokoj vseokoli.

16

In kralj Asa je tudi odstavil Maako, mater svojo, da ne bo v kraljičji časti, ker je bila naredila ostudno podobo Ašeri. In Asa je posekal njeno ostudno podobo in jo stolkel v prah ter sežgal pri potoku Kidronu.

17

Toda višave niso bile odpravljene iz Izraela, vendar pa je bilo srce Asovo nerazdeljeno vse njegove žive dni.

18

In ponesel je v hišo Božjo, kar je bil posvetil oče njegov in kar je bil sam posvetil, srebro, zlato in posode.In vojne ni bilo nobene do petintridesetega leta Asovega vladanja.

19

In vojne ni bilo nobene do petintridesetega leta Asovega vladanja.