2 Kroniška 14

1

In Abija je legel k očetom svojim, in pokopali so ga v mestu Davidovem; in Asa, sin njegov, je zakraljeval na mestu njegovem. V dnevih njegovih je imela dežela mir deset let.

2

In Asa je delal, kar je bilo dobro in pravično v očeh GOSPODA, njegovega Boga;

3

kajti odpravil je tuje oltarje in višave in je strl stebre in posekal Ašere.

4

In ukazal je Judi, naj išče GOSPODA, Boga očetov svojih, in izpolnjuje postavo in zapoved.

5

Odpravil je tudi iz vseh mest Judovih višave in solnčne podobe. In kraljevina je imela mir pod njim.

6

In sezidal je utrjena mesta na Judovem, kajti dežela je imela mir in ni bilo vojne zoper njega v tistih letih, ker mu je GOSPOD dal pokoj.

7

Velel je namreč Judi: Zgradimo ta mesta in napravimo zidove okoli njih in stolpe, vrata in zapahe! Dežela je še pred nami, kajti iskali smo GOSPODA, svojega Boga, iskali smo ga, in dal nam je pokoj naokoli. Nato so zidali, in šlo jim je po sreči.

8

In Asa je imel vojake, ki so nosili ščite in sulice, iz Jude tristo tisoč, iz Benjamina pa, ki so nosili ščite in z loka streljali, dvesto in osemdeset tisoč; ti so vsi bili vrli junaki.

9

Prišel je pa nadnje Zerah, Etiopec, z vojsko tisočkrat tisoč mož in tristo voz; in prišel je do Marese.

10

Tedaj mu pride Asa nasproti, in pripravijo se na boj v dolini Zefati pri Maresi.

11

In Asa vpije h GOSPODU, Bogu svojemu, in reče: GOSPOD, pri tebi ni razločka pomagati, kjer je veliko ali kjer nobene ni moči. Pomagaj nam, o GOSPOD, Bog naš! zakaj na tebe se opiramo in v tvojem imenu smo prišli zoper to množico. Ti, GOSPOD, si naš Bog; zoper tebe noben smrtnik ne premore ničesar!

12

In GOSPOD je udaril Etiopce pred Asom in pred Judo; in Etiopci so zbežali.

13

Asa pa in ljudstvo, ki je bilo pri njem, jih je zasledovalo do Gerarja, in padlo jih je iz Etiopcev toliko, da se niso mogli okrepiti, kajti strti so bili pred GOSPODOM in pred njegovo vojsko. In Judovi so odnesli silno veliko plena.

14

In udarili so vsa mesta okoli Gerarja, kajti strah Božji jih je obšel; in oplenili so vsa mesta, ker je bilo veliko plena v njih.Vdrli so tudi v ovčje staje in odvedli veliko ovac in velblodov ter so se vrnili v Jeruzalem.

15

Vdrli so tudi v ovčje staje in odvedli veliko ovac in velblodov ter so se vrnili v Jeruzalem.