2 Kroniška 13

1

V osemnajstem letu kralja Jeroboama je Abija zavladal Judi.

2

Tri leta je vladal v Jeruzalemu. Materi njegovi pa je bilo ime Mikaja, hči Uriela iz Gibea. In bila je vojna med Abijem in Jeroboamom.

3

In Abija je šel na boj z armado hrabrih vojščakov, štiristo tisoč izbranih mož; Jeroboam pa se razvrsti v boj zoper njega z osemsto tisoč izbranimi možmi, hrabrimi junaki.

4

In Abija stopi na goro Zemaraim v Efraimskem gorovju in reče: Poslušajte me, Jeroboam in ves Izrael!

5

Ne veste li, da je GOSPOD, Bog Izraelov, dal kraljestvo nad Izraelom Davidu na vekomaj, njemu in sinom njegovim po solni zavezi?

6

Ali Jeroboam, sin Nebatov, hlapec Salomona, sinu Davidovega, je vstal in se uprl gospodu svojemu.

7

In zbrali so se pri njem praznoglavi ljudje, otroci Belijalovi, ki so se ohrabrili zoper Roboama, sina Salomonovega, ko je bil Roboam še mlad in plahega srca in se jim ni mogel ubraniti.

8

Vi pa sedaj mislite, da se morete postaviti zoper GOSPODOVO kraljestvo, ki je v roki sinov Davidovih, ker vas je velika množica in imate pri sebi zlati teleti, ki vam ju je naredil Jeroboam za bogove?

9

Niste li pregnali duhovnikov GOSPODOVIH, sinov Aronovih in levitov, in niste si li postavili duhovnikov po načinu ljudstev v drugih deželah? Kdorkoli pride, da se posveti z mladim juncem in sedmimi ovni, postane duhovnik tistim, ki niso bogovi!

10

Toda z nami je GOSPOD, naš Bog, ki ga nismo zapustili, in imamo duhovnike, ki strežejo GOSPODU, sinove Aronove in levite v svojem opravilu;

11

ti zažigajo GOSPODU vsako jutro in vsak večer žgalne daritve in sladkodišeče kadilo in skrbe za razvrstitev kruhov na čisti mizi ter za zlati svečnik ž njegovimi svetilnicami, da se prižigajo vsak večer; kajti mi opravljamo stražo GOSPODA, svojega Boga, vi pa ste ga zapustili.

12

In glejte, Bog je z nami, nam na čelu, in duhovniki njegovi z donečimi trobentami, da bučno trobentajo zoper vas. O Izraelovi otroci, ne bojujte se zoper GOSPODA, svojih očetov Boga, ker ne boste imeli sreče!

13

Ali Jeroboam je velel zasedi, naj po ovinkih pridejo nadnje odzadaj; tako je stal on pred Judovimi, in zaseda je bila za njimi.

14

In ko so se Judovi ozrli, glej, boj jim je bil spredaj in zadaj! In vpijejo h GOSPODU, in duhovniki so močno trobili na doneče trobente.

15

In možje Judovi zaženo bojni krik, in ko so Judovi kričali, je Bog porazil Jeroboama in vsega Izraela pred Abijem in Judovimi.

16

In sinovi Izraelovi zbeže pred Judovimi, in Bog je dal nje v njih roke.

17

In Abija in ljudstvo njegovo jim je prizadelo velik poraz, da je padlo ubitih v Izraelu petsto tisoč izbranih mož.

18

Tako so bili tisti čas Izraelovi sinovi ponižani, a sinovi Judovi so se ojačili, ker so se opirali na GOSPODA, Boga očetov svojih.

19

In podil je Abija bežečega Jeroboama in mu je vzel mesta: Betel in njemu podložne vasi, Ješano in njej podložne vasi ter Efron in njegove vasi.

20

Tudi si ni opomogel Jeroboam nič več v dnevih Abijevih; in GOSPOD ga je udaril, da je umrl.

21

A Abija je prihajal močnejši in si je vzel štirinajst žen ter je rodil dvaiindvajset sinov in šestnajst hčera.Kar je pa več praviti o Abiju, njegovi poti in njegovi govori so zapisani v razlagi Ida proroka.

22

Kar je pa več praviti o Abiju, njegovi poti in njegovi govori so zapisani v razlagi Ida proroka.