2 Kroniška 12

1

In zgodi se, ko je bilo utrjeno kraljestvo Roboamovo in se je on ojačil, da je zapustil postavo GOSPODOVO in ves Izrael ž njim.

2

In v petem letu kralja Roboama je prišel gori Sisak, kralj egiptovski, proti Jeruzalemu, zato ker so bili nezvesti GOSPODU,

3

z dvanajststo vozovi in šestdeset tisoč konjiki in brezštevilnim moštvom, ki je prišlo ž njim iz Egipta: Lubimi, Sukimi in Etiopci.

4

In dobil je utrjena mesta, ki so bila Judova, in dospel je k Jeruzalemu.

5

Tedaj pride Semaja, prorok, k Roboamu in k poglavarjem Judovim, ki so se zaradi Sisaka zbrali v Jeruzalemu, in jim reče: Tako pravi GOSPOD: Vi ste zapustili mene, zato sem tudi jaz vas pustil v roke Sisakove.

6

Tedaj se ponižajo poglavarji Izraelovi in kralj in reko: Pravičen je GOSPOD.

7

In ko je videl GOSPOD, da so se ponižali, pride beseda GOSPODOVA k Semaju, govoreč: Ponižali so se, ne bom jih pokončal, temuč dam jim malo pomoči, in srd moj se ne bo razlil nad Jeruzalemom po roki Sisakovi.

8

Vendar pa mu morajo biti podložni, da spoznajo, kaj je meni služiti in kaj služiti zemeljskim kraljestvom.

9

Pride torej Sisak, kralj egiptovski, proti Jeruzalemu in vzame zaklade hiše GOSPODOVE in zaklade hiše kraljeve, pobere vse, vzame tudi zlate ščite, ki jih je napravil Salomon.

10

In kralj Roboam naredi namesto njih ščite iz brona in jih izroči poveljnikom stražarjev, ki so čuvali vrata kraljeve hiše.

11

In kadarkoli je šel kralj v hišo GOSPODOVO, so prišli stražarji in jih nosili in potem jih zopet odnesli v stražnico.

12

In ko se je ponižal, se je odvrnila od njega jeza GOSPODOVA, da ga ni docela pokončal. Tudi je bilo pri Judi še nekoliko dobrega.

13

In okrepil se je Roboam zopet v Jeruzalemu in je kraljeval. Zakaj enainštirideset let je bilo Roboamu, ko je zakraljeval, in vladal je sedemnajst let v Jeruzalemu, v mestu, ki si ga je izvolil GOSPOD iz vseh rodov Izraelovih, da postavi ondi ime svoje. In materi njegovi je bilo ime Naama, Amonka.

14

In delal je, kar je bilo hudo, ker ni pripravil srca svojega, da bi iskal GOSPODA.

15

A dejanja Roboamova, prva in poslednja, niso li zapisana v zgodbah Semaja proroka in Ida vidca med rodopisi? In boji so bili med Roboamom in Jeroboamom vse njiju dni.In Roboam je legel k očetom svojim in pokopali so ga v mestu Davidovem; in Abija, sin njegov, je zakraljeval na mestu njegovem.

16

In Roboam je legel k očetom svojim in pokopali so ga v mestu Davidovem; in Abija, sin njegov, je zakraljeval na mestu njegovem.