2 Kroniška 11

1

In ko Roboam dospe v Jeruzalem, zbere hišo Judovo in Benjaminovo, sto in osemdeset tisoč izbranih mož vojščakov, da se bojujejo zoper Izraela in zopet pridobé kraljestvo Roboamu.

2

Ali beseda GOSPODOVA pride Semaju, možu Božjemu, govoreč:

3

Govóri Roboamu, sinu Salomonovemu, kralju Judovemu, in vsemu Izraelu na Judovem in Benjaminovem, in véli:

4

Tako pravi GOSPOD: Ne hodite gori in ne bojujte se z brati svojimi; vrnite se vsak v hišo svojo, zakaj od mene je prišla ta reč. In poslušali so besedo GOSPODOVO in so se vrnili, da ne bi šli zoper Jeroboama.

5

In Roboam je prebival v Jeruzalemu in prezidal je mesta na Judovem v trdnjave.

6

Pozidal je namreč Betlehem, Etam, Tekoo,

7

Betzur, Soko, Adulam,

8

Gat, Mareso, Zif,

9

Adoraim, Lahis, Azeko,

10

Zoro, Ajalon in Hebron, utrjena mesta na Judovem in Benjaminovem.

11

In utrdil je trdnjave in namestil poveljnike vanje in preskrbel živeža, olja in vina,

12

in v vsako posamezno mesto je del ščite in sulice ter jih je povsem dobro utrdil. In Juda in Benjamin sta bila njegova.

13

In duhovniki in leviti, ki so bili po vsem Izraelu, so prišli k njemu iz vseh svojih krajev.

14

Kajti leviti so zapustili svoje okraje in posestva ter so se priselili na Judovo in v Jeruzalem; Jeroboam in sinovi njegovi so jih namreč zavrgli, da ne bi opravljali duhovniške službe GOSPODU;

15

in postavil si je duhovnike za višave in za mališke kozle in za teleti, ki si ju je bil naredil.

16

In za duhovniki so prihajali iz vseh rodov Izraelovih tisti, ki so nagnili srce svoje, da bi iskali GOSPODA, Izraelovega Boga, v Jeruzalem darovat GOSPODU, Bogu očetov svojih.

17

S tem so pomagali do moči kraljestvu Judovemu in utrjevali Roboama, sina Salomonovega, tri leta; kajti tri leta so hodili po poti Davidovi in Salomonovi.

18

In Roboam si vzame za ženo Mahalato, hčer Jerimota, sina Davidovega, in Abihaile, hčere Eliaba, sina Jesejevega;

19

in ona mu je rodila sinove: Jeuša, Semarija in Zahama.

20

Po tej si vzame še Maako, hčer Absalomovo, in ta mu je rodila Abija, Ataja, Ziza in Selomita.

21

Ljubil je pa Roboam Maako, hčer Absalomovo, bolj nego vse žene in priležnice svoje (vzel si je namreč osemnajst žen in šestdeset priležnic in je rodil osemindvajset sinov in šestdeset hčera).

22

In Roboam je postavil Abija, sina Maake, da bodi glava, knez med svojimi brati, zakaj hotel ga je postaviti za kralja.In ravnal je previdno in razstavil je vse sinove svoje po vseh krajih Judovih in Benjaminovih, po vseh utrjenih mestih, in oskrbel jim je živeža v obilici; in snubil jim je mnogo žen.

23

In ravnal je previdno in razstavil je vse sinove svoje po vseh krajih Judovih in Benjaminovih, po vseh utrjenih mestih, in oskrbel jim je živeža v obilici; in snubil jim je mnogo žen.