2 Kroniška 10

1

In Roboam je šel v Sihem, kajti ves Izrael se je sešel v Sihemu, da ga postavijo za kralja.

2

In zgodi se, ko je slišal o tem Jeroboam, sin Nebatov (bil je namreč v Egiptu, kamor je bil zbežal izpred kralja Salomona), da se vrne iz Egipta.

3

In pošljejo ter ga pokličejo. In pride Jeroboam in ves Izrael ter ogovore Roboama, rekoč:

4

Oče tvoj nam je preobtežal jarem; sedaj torej nam polajšaj pretrdo službo očeta svojega in težki jarem, ki nam ga je naložil, in bomo ti služili.

5

In on jim reče: Pridite zopet k meni po treh dneh. In ljudstvo odide.

6

In kralj Roboam se je posvetoval s starci, ki so stali v službi pred Salomonom, očetom njegovim, ko je še živel, in reče: Kako svetujete, da naj odgovorim temu ljudstvu?

7

In mu odgovore, rekoč: Ako boš dobrotljiv temu ljudstvu in jim ugodiš in jim izpregovoriš prijazne besede, ti bodo hlapci vse dni.

8

Ali on je zavrgel svet starcev, ki so mu ga dali, in se je posvetoval z mladeniči, ki so zrasli ž njim, ki so stali v službi pred njim.

9

In jih vpraša: Kaj svetujete, da naj odgovorimo temu ljudstvu, ki so govorili meni, rekoč: Polajšaj jarem, ki ga nam je naložil oče tvoj!

10

Tedaj mu reko mladiči, ki so ž njim zrasli: Ljudstvu, ki ti je dejalo: Oče tvoj nam je preobtežal jarem, ti pa nam ga polajšaj! odgovóri takole: Moj mali prst je večji nego očeta mojega ledje.

11

Sedaj torej, če vas je obremenil oče moj s težkim jarmom, jaz še pridenem jarmu vašemu; oče moj vas je tepel z biči, jaz pa vas bom s trnovkami.

12

Tedaj pride Jeroboam in vse ljudstvo k Roboamu tretji dan, kakor je kralj velel, rekoč: Pridite k meni zopet tretji dan.

13

In kralj Roboam odgovori ljudstvu trdo, kajti zavrgel je svet starcev

14

in jim govoril po svetu mladičev takole: Oče moj vam je naložil težek jarem, jaz pa še pridenem; oče moj vas je tepel z biči, jaz pa vas bom s trnovkami.

15

Kralj torej ni uslišal ljudstva, kajti Bog je tako vodil, da potrdi GOSPOD besedo svojo, ki jo je govoril po Ahiju Silonskem Jeroboamu, sinu Nebatovemu.

16

In ko je videl ves Izrael, da jih kralj ni uslišal, odgovori ljudstvo kralju in reče: Kakšen delež nam je v Davidu? in dediščine nimamo v sinu Jesejevem. Vsakdo k svojim šatorom, o Izrael! Sedaj glej hišo svojo, David! In ves Izrael se je razšel v šatore svoje.

17

Samo sinovom Izraelovim, ki so prebivali v Judovih mestih, je kraljeval Roboam.

18

Nato pošlje kralj Roboam Hadoroma, ki je bil nad roboto, a sinovi Izraelovi so ga posuli s kamenjem, da je umrl. In pohiti kralj Roboam in stopi na svoj voz, da pobegne v Jeruzalem.Tako je odstopil Izrael od hiše Davidove do tega dne.

19

Tako je odstopil Izrael od hiše Davidove do tega dne.