1 Kroniška 5

1

In sinovi Rubena, prvenca Izraelovega (kajti on je bil prvorojenec, ali ker je onečastil očeta svojega posteljo, je bilo prvorojenstvo njegovo dano sinoma Jožefa, sinu Izraelovega; toda v rodopisu se to prvenstvo ne šteje.

2

Zakaj Juda je bil junak med svojimi brati in iz njega je prišel vojvoda; a pravica prvenstva je bila Jožefova),

3

sinovi Rubena, prvenca Izraelovega: Hanok, Palu, Hezron in Karmi.

4

Sinovi Joelovi: njegov sin Semaja, tega sin Gog, tega sin Simej,

5

tega sin Miha, tega sin Reaja, tega sin Baal,

6

tega sin Beera, ki ga je Tilgat-pilneser, kralj asirski, odvedel v ujetništvo; on je bil vojvoda Rubenovcem.

7

In njegovi bratje po svojih rodovinah, kakor so bili zapisani po svojem rodosledju: poglavar Jegiel in Zeharija

8

in Bela, sin Azaza, sinu Sema, sinu Joela, ki je prebival v Aroerju tja do Neba in Baalmeona;

9

in proti vzhodu je prebival tja do vhoda v puščavo od reke Evfrata; ker njih črede so se pomnožile v deželi Gileadski.

10

V dnevih Savlovih pa so se bojevali zoper Hagarence, ki so padli po njih roki; in nastanili so se v njih šatorih po vsej deželi vzhodno od Gileada.

11

In sinovi Gadovi so prebivali njim nasproti, v Basánski deželi tja do Saleka:

12

Joel, poglavar, in Safam, drugi, in Janaj in Safat v Basanu.

13

In njih bratje po svojih očetovskih hišah: Mihael, Mesulam, Seba, Joraj, Jakan, Zia in Heber, sedem.

14

Ti so bili sinovi Abihaila, sinu Hurija, sinu Jaroaha, sinu Gileada, sinu Mihaela, sinu Jesisaja, sinu Jahda, sinu Buza.

15

Ahi, sin Abdielov, sinu Gunija, je bil poglavar njih očetovske hiše.

16

In prebivali so v Gileadu v Basanu in po njega vaseh in po vseh Saronskih pašnikih tja do njih mej.

17

Vsi ti so bili zapisani v rodopise v dnevih Jotama, kralja Judovega, in v dnevih Jeroboama, kralja Izraelovega.

18

Sinov Rubenovih in Gadovih in polovice rodu Manasejevega, kar jih je bilo hrabrih mož, ki so nosili ščit in meč in streljali z lokom in so bili vešči vojni, je bilo štiriinštirideset tisoč sedemsto in šestdeset, ki so bili sposobni iti v boj.

19

In vojskovali so se s Hagarenci in z Jeturjem in Nafisom in Nodabom.

20

In Bog jim je pomagal zoper nje, in Hagarenci so jim bili dani v roko in vsi, ki so bili ž njimi; kajti klicali so k Bogu v boju, in dal se jim je izprositi, ker so zaupali vanj.

21

In odpeljali so si njih živino: petdeset tisoč njih velblodov, dvestoinpetdeset tisoč glav drobnice, dva tisoč oslov in sto tisoč ljudi.

22

Kajti padlo jih je mnogo ranjenih, ker je bil boj od Boga. In prebivali so na njih mestu do preselitve v ujetništvo.

23

In sinovi polovice rodu Manasejevega so prebivali v deželi: razmnožili so se od Basana do Baal-hermona in Senirja in do Hermonske gore.

24

In ti so bili poglavarji svojih očetovskih hiš: Efer, Iši, Eliel, Azriel, Jeremija, Hodavija in Jahdiel, vojni junaki, imenitni možje, glavarji svojih očetovskih hiš.

25

Ali izneverili so se Bogu očetov svojih in so nečistovali za bogovi narodov te dežele, ki jih je Bog iztrebil izpred njih obličja.Tedaj je Bog obudil duha Pula, kralja asirskega, in duha Tilgat-pilneserja, kralja asirskega, in odpeljal jih je, namreč Rubence, Gadovce in polovico rodu Manasejevega, in jih je preselil v Halah in Habor in Haro in k reki Gozanu do tega dne.

26

Tedaj je Bog obudil duha Pula, kralja asirskega, in duha Tilgat-pilneserja, kralja asirskega, in odpeljal jih je, namreč Rubence, Gadovce in polovico rodu Manasejevega, in jih je preselil v Halah in Habor in Haro in k reki Gozanu do tega dne.