1 Kroniška 28

1

In David zbere v Jeruzalem vse poglavarje Izraelove, vojvode rodov in poveljnike trum, ki so stregli kralju zaporedoma, in poveljnike čez tisoč in čez sto in oskrbnike imetja in posestev kraljevih in sinov njegovih, z dvorniki in junaki in z vsemi hrabrimi možmi vred.

2

Tedaj se postavi kralj David na noge in govori: Poslušajte me, bratje moji in ljudstvo moje! Jaz sem se namenil v srcu svojem, da zgradim hišo počivanja skrinji zaveze GOSPODOVE in podnožju nog Boga našega, in sem se pripravljal za zidanje.

3

Ali Bog mi je rekel: Ti ne boš gradil hiše mojemu imenu, ker si mož vojščak in si kri prelival.

4

Toda mene je GOSPOD, Bog Izraelov, izvolil iz vse hiše očeta mojega, da bodem kralj Izraelu vekomaj; zakaj Judo si je izbral, da bodi vojvoda, in v družini Judovi hišo očeta mojega, in med sinovi očeta mojega si je blagovoljno izbral mene, da me postavi za kralja vsemu Izraelu;

5

a med vsemi sinovi mojimi – kajti mnogo sinov mi je dal GOSPOD – si je izvolil Salomona, sina mojega, da bo sedel na prestolu kraljestva GOSPODOVEGA nad Izraelom.

6

In mi je dejal: Salomon, sin tvoj, bo zgradil hišo mojo in veže moje, zakaj izvolil sem ga, da mi bodi sin in jaz mu bodem oče.

7

In utrdim kraljestvo njegovo na vekomaj, ako bode stanovitno izpolnjeval zapovedi in sodbe moje, kakor se danes godi.

8

Sedaj torej, vpričo vsega Izraela, zbora GOSPODOVEGA, in vpričo Boga našega velim: Izpolnjujte in v čislih imejte vse zapovedi GOSPODA, Boga svojega, da bi dedno vladali to dobro deželo in jo v dedno last zapustili otrokom svojim za seboj na vekomaj.

9

Ti pa Salomon, sin moj, spoznaj Boga, ki je Bog očeta tvojega, in mu služi z nerazdeljenim srcem in z radovoljnim duhom! Kajti GOSPOD preiskuje vsa srca in razume vse naklepe misli. Ga li boš iskal, ga najdeš; ako ga pa zapustiš, te zavrže vekomaj!

10

Sedaj torej pazi, kajti GOSPOD te je izvolil, da zgradiš hišo za svetišče; močan bodi in delaj!

11

Nato je dal David Salomonu, sinu svojemu, načrt veže pri templju in njegovih hiš in zakladnic in zgornjih sob in notranjih hramov in prostora za spravni pokrov,

12

in načrt vsega, kar mu je bilo v duhu: o dvorih hiše GOSPODOVE in o vseh hramih naokoli, o zakladnicah hiše Božje in zakladnicah posvečenih reči;

13

tudi o oddelkih duhovnikov in levitov in o vsem delu službe v hiši GOSPODOVI in o vseh pripravah za službo v hiši GOSPODOVI;

14

o zlatu po teži za vsakovrstne zlate posode v službo, o teži srebra za vse srebrne posode, za vsakovrstno posodje v službo,

15

in je določil težo zlata za zlate svečnike in njih svetilnice po teži za vsak svečnik in njegove svetilnice, in za svečnike srebrne po teži, kolikor treba za vsak svečnik in njegove svetilnice;

16

tudi težo zlata za mize z razvrščenimi kruhi, za vsako mizo, in srebra za srebrne mize;

17

tudi čistega zlata za vilice in čaše in konvice, in za zlate kupe, za vsako kupo po njeni teži, in za srebrne kupe, za vsako po njeni teži,

18

in za kadilni oltar prečiščenega zlata po teži, in za podobo voza kerubov, ki razprostirata peruti in pokrivata skrinjo zaveze GOSPODOVE.

19

O vsem tem, je rekel David, o vseh posameznostih načrta me je poučil GOSPOD v pismu, ko je bila roka njegova nad menoj.

20

In David je dejal Salomonu, sinu svojemu: Bodi močan in srčen, in delaj! ne boj se in ne plaši se, zakaj GOSPOD Bog, moj Bog, je s teboj, ne odtegne se ti in te ne zapusti, dokler ne dokončaš vsega dela za službo hiše GOSPODOVE.In glej, so tu oddelki duhovnikov in levitov za vso službo hiše Božje, in bodo pri tebi prostovoljniki za vsako delo, izurjeni v vsakovrstnem delu, tudi poveljniki in vse ljudstvo ti. bo povsem na razpolago.

21

In glej, so tu oddelki duhovnikov in levitov za vso službo hiše Božje, in bodo pri tebi prostovoljniki za vsako delo, izurjeni v vsakovrstnem delu, tudi poveljniki in vse ljudstvo ti. bo povsem na razpolago.