1 Kroniška 26

1

Oddelki vratarjev pa so bili: iz Korahovcev: Meselemija, sin Korejev, iz sinov Asafovih.

2

In Meselemija je imel sinove: Zeharija, prvenec, Jediael, drugi, Zebadija, tretji, Jatniel, četrti,

3

Elam, peti, Johanan, šesti, Eljehoenaj, sedmi.

4

In Obededom je imel sinove: Semaja, prvenec, Jozabad, drugi, Joah, tretji, Sakar, četrti, Netanel, peti,

5

Amiel, šesti, Isahar, sedmi, Peuletaj, osmi; kajti Bog ga je blagoslovil.

6

Tudi Semaju, sinu njegovemu, se je rodilo sinov, ki so vladali hiši očeta svojega; kajti bili so vrli junaki.

7

Sinovi Semajevi: Otni, Refael, Obed, Elzabad, čigar bratje so bili vrli možje, Elihu in Semahija.

8

Vsi ti od sinov Obededomovih, so bili s svojimi brati in sinovi vred vrli možje, sposobni za službo, dvainšestdeset od Obededomovih.

9

In Meselemija je imel sinove in brate, vrle može, osemnajst.

10

Tudi Hosa, iz sinov Merarijevih, je imel sinove: Simri, prvak (kajti dasi ni bil prvenec, ga je oče njegov postavil za prvaka),

11

Hilkija, drugi, Tebalija, tretji, Zeharija, četrti; vseh sinov in bratov Hosovih je bilo trinajst.

12

Ti oddelki vratarjev, poglavarski možje, so imeli straže enako kakor njih bratje, da služijo v hiši GOSPODOVI.

13

In žrebali so, enako mali kakor veliki, po očetovskih svojih hišah, za vsaka vrata.

14

In žreb za vrata proti vzhodu je bil Selemiju. Potem so vrgli kocko za Zeharija, sina njegovega, razumnega svetovalca, in njega je zadel žreb za vrata proti severu.

15

Obededomu vrata proti jugu, sinom njegovim pa skladišče.

16

A Supimu in Hosu proti zahodu ob vratih Saleheta, na cesti, ki se vije kvišku, straža proti straži.

17

Proti vzhodu je bilo šest levitov; proti polnoči na dan štiri, proti poldnevu na dan štiri in pri skladišču po dva in dva.

18

Pri Parbarju pa, proti zahodu, štirje na cesti in dva ob Parbarju.

19

To so bili oddelki vratarjev, iz sinov Korahovcev in iz sinov Merarijevih.

20

Iz levitov pa je bil Ahija nad zakladi hiše Božje in nad zakladi posvečenih reči.

21

Sinovi Ladanovi, sinovi Gersonovcev od Ladana, poglavarji očetovskih hiš od Ladana Gersonovca, so bili Jehielci.

22

Sinova Jehielova, Zetam in Joel, brat njegov, sta bila nad zakladi hiše GOSPODOVE.

23

Iz Amramovcev, iz Izharjevcev, iz Hebroncev, iz Uzielcev...

24

in Sebuel, sin Gersoma, sinu Mojzesovega, je bil poglavar nad zakladi.

25

In bratje njegovi, od Eliezerja: tega sin Rehabija, tega sin Jesaija, tega sin Joram, tega sin Zihri, tega sin Selomot.

26

Ta Selomot in bratje njegovi so bili nad zakladi posvečenih reči, ki so jih bili posvetili David kralj in poglavarji očetovin, poveljniki čez tisoč in čez sto in poveljniki vojske.

27

Od plena, ki so ga pridobili v vojni, so posvetili v podporo hiši GOSPODOVI.

28

In vse, kar je posvetil Samuel videc in Savel, sin Kisov, in Abner, sin Nerov, in Joab, sin Zervijin, kdorkoli je kaj posvetil, je bilo pod roko Selomota in bratov njegovih.

29

Iz Izharjevcev, Kenanija in sinovi njegovi so bili za zunanja opravila nad Izraelom, za oblastnike in sodnike.

30

Iz Hebroncev, Hasabija in bratje njegovi, sedemnajststo vrlih mož, so nadzorovali Izraela tostran Jordana, proti zahodu, za vsakršna opravila GOSPODOVA in za službo kraljevo.

31

Iz Hebroncev je bil Jerija, poglavar Hebroncem po njih rodovih, po njih očetovinah. V štiridesetem letu vladanja Davidovega so jih iskali, in našli so med njimi vrle junake v Jazerju v Gileadu.In bratov njegovih, vrlih mož, je bilo dva tisoč sedemsto, poglavarjev očetovin, ki jih je David postavil v nadzorstvo Rubenovcev, Gadovcev in polovice Manasejevega rodu, za vse Božje reči in za zadeve kraljeve.

32

In bratov njegovih, vrlih mož, je bilo dva tisoč sedemsto, poglavarjev očetovin, ki jih je David postavil v nadzorstvo Rubenovcev, Gadovcev in polovice Manasejevega rodu, za vse Božje reči in za zadeve kraljeve.