1 Kroniška 22

1

In David reče: Tu bodi hiša GOSPODA, Boga, in tu bodi oltar za žgalne daritve Izraelu!

2

In David ukaže, naj zbero tujce, ki so bili v deželi Izraelovi; in nastavi kamenarje, da sekajo kamene na štiri ogle za zgradbo hiše Božje.

3

In David je pripravil obilico železa za žeblje k durnicam pri vratih in za spojke, brona tudi toliko, da ga ni bilo moči stehtati,

4

tudi cedrovega lesa brez števila; kajti Sidonci in Tirci so pripeljali mnogo cedrovine Davidu.

5

In David je rekel: Salomon, sin moj, je mlad in šibek, hiša pa, ki se ima zidati za GOSPODA, mora biti silno velika, da gre njen glas in njena slava po vseh deželah: pripravim torej zanjo. Oskrbel je torej David mnogo gradiva pred smrtjo svojo.

6

In pokliče sina svojega Salomona in mu zapove zgraditi hišo GOSPODU, Bogu Izraelovemu.

7

In veli David Salomonu: Sin moj, jaz sem se namenil v srcu svojem, da zgradim hišo imenu GOSPODA, Boga svojega.

8

Ali beseda GOSPODOVA je prišla k meni, govoreč: Prelil si mnogo krvi in imel velike boje; ti ne boš zidal hiše imenu mojemu, ker si prelil mnogo krvi na zemljo vpričo mene.

9

Glej, sin se ti bo rodil, ki bode mož pokoja, in pripravim mu pokoj pred vsemi sovražniki njegovimi okoli; kajti Salomon [T. j. Miroslav.] mu bode ime, ker mir in pokoj dam Izraelu v dnevih njegovih.

10

On zgradi hišo imenu mojemu; in on mi bode sin, in jaz mu bodem oče, in kraljestva njegovega prestol utrdim nad Izraelom za vekomaj!

11

Sedaj pa bodi GOSPOD s teboj, sin moj, da ti gre po sreči in postaviš hišo GOSPODU, Bogu svojemu, kakor je govoril zate.

12

GOSPOD ti samo daj razum in previdnost in ti poveri vlado nad Izraelom, da bi izpolnjeval zakon GOSPODA, Boga svojega.

13

Tedaj boš imel srečo, ako boš pazil, da izpolnjuješ postave in sodbe, ki jih je GOSPOD ukazal Mojzesu za Izraela. Bodi močan in srčen, ne boj se in ne plaši se!

14

In glej, v trudovitem življenju svojem sem pripravil za hišo GOSPODOVO sto tisoč talentov zlata in tisočkrat tisoč talentov srebra, brona in železa pa, da ga ni moči stehtati, kajti preobilo ga je; lesa in kamenja sem tudi pripravil, ti pa lahko še prideneš k temu!

15

Vrhutega imaš pri sebi dosti delavcev, kamenosekov, klesarjev in obdelovalcev lesa in vsakršnih veščakov za vsakovrstna dela.

16

Zlatu, srebru, bronu, železu ni števila. Vstani in delaj, in GOSPOD bodi s teboj!

17

David je tudi zapovedal vsem knezom Izraelovim, naj pomagajo Salomonu, sinu njegovemu:

18

Ni li z vami GOSPOD, Bog vaš? in ni li vam oskrbel pokoja na vseh straneh? Kajti prebivalce te dežele je dal v mojo roko, in dežela je podvržena GOSPODU in ljudstvu njegovemu.Dajte torej srca svoja in duše svoje, da iščete GOSPODA, Boga svojega! In vstanite in zidajte svetišče GOSPODA Boga, da prineso skrinjo zaveze GOSPODOVE in svete posode Božje v hišo, ki se ima zgraditi imenu GOSPODOVEMU!

19

Dajte torej srca svoja in duše svoje, da iščete GOSPODA, Boga svojega! In vstanite in zidajte svetišče GOSPODA Boga, da prineso skrinjo zaveze GOSPODOVE in svete posode Božje v hišo, ki se ima zgraditi imenu GOSPODOVEMU!