1 Kroniška 20

1

In ko je preteklo leto, ob času, ko hodijo kralji na boj, je peljal Joab ven vojne trume in opustošil deželo sinov Amonovih, in pride in oblega Rabo. David pa je ostal v Jeruzalemu. In Joab je udaril Rabo in jo razdejal.

2

In David vzame krono njih kralja z glave njegove, težko talent zlata in obloženo z dragimi kameni; in posadili so jo Davidu na glavo. Tudi plena iz mesta je odpeljal silno veliko.

3

In izpeljal je ljudstvo, ki je bilo v njem, in jih je postavil pri žagah in pri železnih mlatilnicah in pri sekirah. Tako je storil David vsem mestom sinov Amonovih. In David in vse ljudstvo se vrne v Jeruzalem.

4

Potem se vname vojska v Gezerju s Filistejci. Takrat je udaril Sibekaj Husajec Sipaja, iz sinov velikanovih; in bili so ponižani.

5

In zopet je bila vojna s Filistejci; in Elhanan, sin Jairov, je udaril Lahmija, brata Goliata Gatovca, ki je imel suličišče pri svoji sulici kakor tkalsko vratilo.

6

In zopet je bila bitka v Gatu, kjer je bil mož visoke postave, ki je imel po šest prstov na rokah in na nogah, skupaj štiriindvajset; tudi ta se je bil rodil velikanu.

7

Ko je ta sramotil Izraela, ga je ubil Jonatan, sin Simea, brata Davidovega.Ti so se bili rodili velikanu v Gatu, in padli so po roki Davidovi in po roki služabnikov njegovih.

8

Ti so se bili rodili velikanu v Gatu, in padli so po roki Davidovi in po roki služabnikov njegovih.