1 Kroniška 19

1

In zgodi se potem, da je umrl Nahas, kralj sinov Amonovih, in sin njegov je zakraljeval na mestu njegovem.

2

In David reče: Milost izkažem Hanunu, sinu Nahasovemu, kajti oče njegov mi je izkazal milost. Pošlje torej David sporočnike, da ga potolaži za očetom njegovim. In Davidovi hlapci pridejo v deželo sinov Amonovih k Hanunu, tolažit ga.

3

Ali knezi sinov Amonovih reko Hanunu: Meniš li, da David spoštuje očeta tvojega, ker je poslal tolažnike k tebi? Niso li prišli hlapci njegovi k tebi, da preiščejo deželo in jo ugonobe, ko jo ogledajo?

4

Hanun vzame torej hlapce Davidove in jih obrije in jim odreže polovico oblačil do ledja, in jih pošlje nazaj.

5

In nekateri so šli in povedali Davidu o tistih možeh. In pošlje jim naproti; kajti tisti možje so bili silno osramočeni. In kralj sporoči: Ostanite v Jerihu, dokler vam ne porasto brade, potem se vrnite!

6

In ko so videli sinovi Amonovi, da so se naredili mrzke Davidu, pošljejo Hanun in sinovi Amonovi tisoč talentov srebra, da si najmejo voz in konjikov iz Mezopotamije in iz Aram-Maake in iz Zobe.

7

Najeli so torej dvaintrideset tisoč voz in kralja iz Maake z moštvom njegovim; ti pridejo in se utabore pred Medebo. In sinovi Amonovi se zbero iz svojih mest in pridejo na boj.

8

Ko pa to izve David, pošlje Joaba in vso vojsko, hrabre može.

9

In sinovi Amonovi izidejo in se pripravijo za boj ob mestnih vratih; kralji pa, ki so prišli od drugod; so bili posebe na polju.

10

Ko torej Joab vidi, da je spredaj in zadaj naskok naperjen proti njemu, izbere iz vseh najboljših mož Izraelovih in jih postavi v boj zoper Sirce.

11

Ostalo ljudstvo pa da pod roko bratu svojemu Abisaju, in pripravijo se na boj zoper sinove Amonove.

12

In veli: Ako mi bodo Sirci premočni, bodi mi v pomoč; ako pa bodo sinovi Amonovi tebi premočni, pomorem ti jaz!

13

Bodi srčen in junaški se bojujva za naše ljudstvo in za mesta Boga našega, in GOSPOD naj stori, kar se mu vidi dobro!

14

Joab torej in ljudstvo, ki je bilo pri njem, se približa Sircem na boj, in zbeže pred njim.

15

Ko pa vidijo sinovi Amonovi, da beže Sirci, pobegnejo tudi oni pred Abisajem, bratom njegovim, in priteko v mesto. Tedaj pride Joab v Jeruzalem.

16

In ko vidijo Sirci, da so morali pobegniti pred Izraelom, pošljejo poslance in izvabijo Sirce, ki so bili onkraj reke, in Sofaha, poveljnika vojske Hadarezerjeve, ki jim je bil na čelu.

17

In to se sporoči Davidu; in zbere vsega Izraela in preide čez Jordan in pride nadnje ter se pripravi na boj ž njimi. In ko se je David postavil zoper Sirce, so se bojevali ž njim.

18

A Sirci zbeže pred Izraelom; in David je pobil izmed Sircev sedemtisoč bojevnikov na vozeh in štirideset tisoč pešcev; usmrtil je tudi Sofaha, poveljnika vojske.In ko so videli hlapci Hadarezerjevi, da so bili poraženi pred Izraelom, so sklenili mir z Davidom in so mu bili podložni. In niso hoteli Sirci več pomagati sinovom Amonovim.

19

In ko so videli hlapci Hadarezerjevi, da so bili poraženi pred Izraelom, so sklenili mir z Davidom in so mu bili podložni. In niso hoteli Sirci več pomagati sinovom Amonovim.