1 Kroniška 18

1

In zgodi se potem, da je porazil David Filistejce in jih pripravil ob moč ter vzel Gat in ž njim združena mesta iz rok Filistejcev.

2

Porazil je tudi Moaba; in Moabci so postali podložni Davidu in so prinašali darove.

3

David je tudi porazil Hadarezerja, kralja v Zobi pri Hamatu, ko je šel, da si utrdi oblast pri reki Evfratu.

4

In David mu je vzel tisoč voz in sedem tisoč konjikov in dvajset tisoč pešcev; in David je ohromel vse vozne konje, ohranil jih je samo pri sto vozeh.

5

Ko pa so prišli Sirci iz Damaska pomagat Hadarezerju, kralju v Zobi, je David pobil izmed Sircev dvaindvajset tisoč mož.

6

Tedaj je David postavil posadko v Sirijo ob Damasku; in Sirci so postali podložni Davidu in so prinašali darove. Kajti GOSPOD je pomagal Davidu, kamorkoli je šel.

7

In David je vzel ščite iz zlata, ki so jih imeli hlapci Hadarezerjevi, in jih je prinesel v Jeruzalem.

8

Tudi iz Tibhata in iz Kuna, mest Hadarezerjevih, je David vzel veliko brona, in iz njega je napravil Salomon bronasto morje in stebra in bronaste posode.

9

Ko pa začuje Tov, kralj v Hamatu, da je David porazil vso vojsko Hadarezerja, kralja v Zobi,

10

pošlje Hadorama, sina svojega, h kralju Davidu, da ga pozdravi in mu čestita na tem, da se je bojeval zoper Hadarezerja in ga porazil (kajti Hadarezer se je vedno bojeval zoper Tova); in prinese s seboj vsakovrstne posode zlate in srebrne in bronaste.

11

Te je tudi kralj David posvetil GOSPODU s srebrom in zlatom vred, kar ga je prinesel od vseh narodov: od Edomcev in Moabcev in od sinov Amonovih, od Filistejcev in od Amalekovcev.

12

In Abisaj, sin Zervijin, je porazil iz Edomcev v Solni dolini osemnajst tisoč.

13

In postavil je posadke po Edomskem, in vsi Edomci so postali podložni Davidu. Kajti GOSPOD je pomagal Davidu, kamorkoli je šel.

14

In David je kraljeval vsemu Izraelu in izvrševal je sodbo in pravičnost vsemu ljudstvu svojemu.

15

Joab pa, sin Zervijin, je bil nad vojsko, in Josafat, sin Ahiludov, je bil deželni letopisec;

16

in Zadok, sin Ahitubov, in Abimelek, sin Abiatarjev, sta bila duhovnika, in Savsa je bil pisar,in Benaja, sin Jojadov, je bil nad Keretejci in Peletejci, in sinovi Davidovi so bili prvi pri kralju.

17

in Benaja, sin Jojadov, je bil nad Keretejci in Peletejci, in sinovi Davidovi so bili prvi pri kralju.