1 Kroniška 14

1

In Hiram, kralj v Tiru, je poslal poslance k Davidu in cedrovega lesa in zidarje in tesarje, da mu zgrade hišo.

2

In David je zaznal, da ga je GOSPOD potrdil za kralja nad Izraelom, kajti kraljestvo njegovo je bilo visoko povišano zaradi ljudstva njegovega Izraela.

3

In David si je vzel še več žen v Jeruzalemu; in David je rodil še več sinov in hčer.

4

In ta so imena otrok, ki jih je imel v Jeruzalemu: Samua, Sobab, Natan in Salomon,

5

Ibhar, Elisua, Elpelet,

6

Noga, Nefeg, Jafija,

7

Elisama, Beeliada in Elifelet.

8

Ko so pa Filistejci slišali, da je bil David pomaziljen za kralja nad vsem Izraelom, pridejo vsi Filistejci gori iskat Davida. In ko je David zvedel za to, jim je šel naproti.

9

Filistejci so pa prišli in se razgrnili po dolini Refaimov.

10

In David je vprašal Boga, rekoč: Ali naj grem gori zoper Filistejce? In mi jih li hočeš dati v roko? In GOSPOD mu veli: Pojdi gori, kajti dam ti jih v roko!

11

Oni pa so prišli v Baalperazim, in David jih porazi ondi. In David reče: GOSPOD je raztrgal sovražnike moje po moji roki, kakor vode pretrgajo jez. Zato so dali ime tistemu kraju Baalperazim.

12

Popustili so pa svoje bogove tamkaj. In David ukaže, in sežgali so jih v ognju.

13

In Filistejci so zopet pridrli in se razgrnili po dolini.

14

David pa zopet vpraša Boga, in Bog mu reče: Ne hodi gori za njimi, kreni od njih in pojdi nadnje od strani murvovih dreves.

15

In ko začuješ šumenje iz vrhov murvovih dreves, kakor da prihaja vojska, tedaj pojdi ven v boj: zakaj Bog gre pred teboj, da udari vojsko Filistejcev.

16

In David je storil, kakor mu je bil zapovedal Bog, in pobijali so vojsko Filistejcev od Gibeona do Gezerja.In Davidovo ime se je razglasilo po vseh deželah, in GOSPOD je spravil v strah pred njim vse narode

17

In Davidovo ime se je razglasilo po vseh deželah, in GOSPOD je spravil v strah pred njim vse narode