1 Kroniška 13

1

In David se je posvetoval s poveljniki čez tisoč in čez sto, z vsemi vojvodami.

2

In David reče vsemu zboru Izraelovemu: Ako se vam zdi prav in ako je ta stvar od GOSPODA, našega Boga, pošljimo povsod k ostalim bratom našim po vseh pokrajinah Izraelovih in ž njimi vred k duhovnikom in levitom, ki so v mestih okrajev svojih, da naj se zbero k nam.

3

In prinesimo skrinjo Boga svojega sem k sebi; kajti nismo vprašali po njej v dnevih Savlovih.

4

In ves zbor je dejal, naj se to stori, zakaj stvar se je videla dobra vsemu ljudstvu.

5

Zbral je torej David vse Izraelce od Sihorja, potoka egiptovskega, tja do vhoda v Hamat, da preneso skrinjo Božjo iz Kirjat-jearima.

6

In David in vsi Izraelci so šli gori v Baalo, v Kirjat-jearim, ki je na Judovem, da prineso odondod skrinjo Boga, GOSPODA, ki stoluje nad kerubi, kjer se kliče njegovo ime.

7

In peljali so skrinjo Božjo na novem vozu iz hiše Abinadabove. Uza in Ahio pa sta vodila voz.

8

In David in ves Izrael so igrali pred Bogom na vso moč s petjem, na harfe in na strune in na bobne in cimbale in na trombe.

9

In ko so prišli h gumnu Kidonovemu, je iztegnil Uza roko, da pridrži skrinjo, kajti volom se je izpoddrsnilo.

10

In vname se jeza GOSPODOVA zoper Uza in ga udari, ker je iztegnil roko svojo po skrinji; in umrl je tam pred Bogom.

11

In David je bil žalosten, ker je bil GOSPOD napravil pretrg z Uzom, in imenoval je ta kraj Perez Uza, do današnjega dne.

12

In David se zboji GOSPODA tisti dan in reče: Kako naj pripeljem skrinjo Božjo k sebi?

13

David torej ni odpravil skrinje k sebi v mesto Davidovo, temuč je krenil ž njo v hišo Obededoma Gatovca.In skrinja Božja je ostala z družino Obededomovo v hiši njegovi tri mesece; in GOSPOD je blagoslovil hišo Obededomovo in vse, kar je imel.

14

In skrinja Božja je ostala z družino Obededomovo v hiši njegovi tri mesece; in GOSPOD je blagoslovil hišo Obededomovo in vse, kar je imel.