1 Kroniška 12

1

In ti so, ki so prišli k Davidu v Ziklag, ko se je še skrival pred Savlom, sinom Kisovim; in bili so tudi med junaki, ki so mu pomagali v boju,

2

oboroženi z loki, in so z desno in levo roko s prač metali kamenje in pšice streljali z loka; bili so pa od bratov Savlovih, iz Benjamina.

3

Načelnik jim je bil Ahiezer, potem Joas, sinova Semaa Gibeatčana; Jeziel in Pelet, sinova Azmavetova; Beraka in Jehu Anatotčan,

4

Ismaja Gibeončan, korenjak med tridesetimi in njih poveljnik; Jeremija, Jahaziel, Johanan, Jozabad Gederčan;

5

Eluzaj, Jerimot, Bealija, Semarija, Sefatija Harufjan;

6

Elkana, Išija, Azarel, Joezer in Jasobeam, Korahovci;

7

in Joela in Zebadija, sinova Jerohama iz Gedorja.

8

Tudi izmed Gadovcev so se ločili nekateri, da bi bili z Davidom na trdnjavi v puščavi, hrabri junaki, izurjeni za vojsko, ki so bili spretni s ščitom in sulico, katerih obličja so bila kakor levja in ki so bili hitri kakor srne v gorah:

9

Ezer, prvi, Obadija, drugi, Eliab, tretji,

10

Mismana, četrti, Jeremija, peti,

11

Ataj, šesti, Eliel, sedmi,

12

Johanan, osmi, Elzabad, deveti,

13

Jeremija, deseti, Makbanaj, enajsti.

14

Ti, izmed sinov Gadovih, so bili poveljniki vojski; najmanjšega je bilo šteti za sto, največjega pa za tisoč.

15

Ti so, ki so šli čez Jordan v prvem mesecu, kadar navadno stopa čez vse svoje bregove, in zapodili so v beg vse prebivalce po dolinah, proti jutru in proti zahodu.

16

In prišli so nekateri iz sinov Benjaminovih in Judovih v trdnjavo k Davidu.

17

In David jim gre ven naproti in izpregovori ter jim reče: Ako ste prišli v miru k meni, da mi pomagate, se sklene srce moje z vami; ako ste pa prišli izdajat me mojim nasprotnikom, ko vendar ni krivice v rokah mojih, poglej to očetov naših Bog in kaznuj!

18

Tedaj pride duh nad Amasaja, ki je bil poglavar med trideseterimi, in reče: Tvoji smo, David, in na tvoji strani, sin Jesejev! Mir, mir bodi tebi in mir tvojim pomočnikom, kajti Bog tvoj ti pomaga! Nato jih David sprejme in jih postavi za poglavarje trumi.

19

Od Manaseja so tudi nekateri uskočili k Davidu, ko je prišel s Filistejci bojevat se zoper Savla, a ni jim smel pomagati, zakaj knezi Filistejcev so ga odslovili, ko so se bili posvetovali, rekoč: Za glavo bi nam šlo, ko bi uskočil h gospodu svojemu Savlu!

20

Ko je nato šel v Ziklag, so uskočili k njemu od Manaseja: Adnah, Jozabad, Jediael, Mihael, Jozabad, Elihu in Ziletaj, poveljniki tisočim Manasejevim.

21

In pomagali so Davidu zoper roparske čete, zakaj vsi so bili hrabri junaki; in postali so vojni poveljniki.

22

Dan za dnevom so namreč prihajali nekateri k Davidu mu pomagat, da je bila velika vojska, kakor vojska Božja.

23

In to so števila glav tistih, ki so bili oboroženi za vojsko in so prišli k Davidu v Hebron, da mu naklonijo kraljestvo Savlovo po povelju GOSPODOVEM.

24

Sinov Judovih, ki so nosili ščit in sulico, jo bilo šest tisoč osemsto, oboroženih za vojsko.

25

Od sinov Simeonovih: vrlih junakov za vojsko sedem tisoč in sto.

26

Od sinov Levijevih: štiri tisoč in šeststo.

27

In Jojada je bil vojvoda med Aronovimi in ž njim jih je bilo tri tisoč in sedemsto;

28

in Zadok mladenič, hrabri junak, in iz družine očeta njegovega dvajsetindva poveljnika.

29

In od sinov Benjaminovih, bratov Savlovih: tri tisoč; kajti do takrat se je večina zvesto držala hiše Savlove.

30

In od sinov Efraimovih: dvajset tisoč in osemsto hrabrih junakov in slovečih mož v hišah očetov svojih.

31

In od polovice rodu Manasejevega: osemnajst tisoč, ki so bili določeni po imenih, naj gredo in postavijo Davida za kralja.

32

In od sinov Isaharjevih: možje, ki so imeli razsodnost glede časov, da bi vedeli, kaj ima Izrael storiti, njih poglavarjev je bilo dvesto, in vsi njih bratje so bili pod njih poveljem.

33

Od Zebulona tistih, ki so hodili na vojsko in se postavljali v bojne vrste z raznovrstnim vojnim orožjem, je bilo petdeset tisoč, pripravljenih, uvrstiti se v boj z nerazdeljenim srcem.

34

In od Neftalija tisoč poveljnikov, in ž njimi nosečih ščit in sulico sedemintrideset tisoč.

35

In od Danovcev, zmožnih, postaviti se v bojne vrste: osemindvajset tisoč in šeststo.

36

In od Aserja štirideset tisoč, zmožnih iti na vojsko, da se postavijo v bojne vrste.

37

In z druge strani Jordana, od Rubenovcev in Gadovcev in od polovice rodu Manasejevega, z raznovrstnim bojnim orožjem: stoindvajset tisoč.

38

Vsi ti vojščaki, zmožni, postaviti se v bojne vrste, so prišli z nerazdeljenim srcem v Hebron, da postavijo Davida za kralja vsemu Izraelu. Pa tudi vsi drugi v Izraelu so bili enega srca, da postavijo Davida za kralja.

39

In bili so tam pri Davidu tri dni, in jedli so in pili, kajti njih bratje so jim bili pripravili.Tudi so prinesli tisti, ki so bivali bliže, celó od Isaharja, Zebulona in Neftalija, na oslih in na velblodih in na mezgih in na volih kruha in močnatih jedi, gruče smokev, suhega grozdja, vina in olja, govedi in drobnice obilo; kajti radost je bila v Izraelu.

40

Tudi so prinesli tisti, ki so bivali bliže, celó od Isaharja, Zebulona in Neftalija, na oslih in na velblodih in na mezgih in na volih kruha in močnatih jedi, gruče smokev, suhega grozdja, vina in olja, govedi in drobnice obilo; kajti radost je bila v Izraelu.