2 Kraljev 16

1

V sedemnajstem letu Pekaha, sinu Remalijevega, je zavladal Ahaz, sin Jotama, kralja Judovega.

2

Dvajset let je bilo Ahazu, ko je zakraljeval, in vladal je šestnajst let v Jeruzalemu; in ni delal, kar bi bilo prav v očeh GOSPODA, Boga njegovega, kakor oče njegov David,

3

temuč hodil je po poti kraljev Izraelovih, celo sina svojega je daroval, da je šel skozi ogenj, po gnusobah poganov, ki jih je GOSPOD pregnal izpred sinov Izraelovih.

4

In daroval je ter žgal kadilo na višavah in po hribih in pod vsakim zelenim drevesom.

5

Tedaj pride Rezin, kralj sirski, in Pekah, sin Remalijev, kralj Izraelov, gori zoper Jeruzalem se vojskovat; in oblegali so Ahaza, pa ga niso mogli zmagati.

6

V tistem času je Rezin, kralj sirski, pridobil Elat nazaj Siriji, izgnavši Jude iz Elata; in Sirci so prišli v Elat in ondi prebivajo do današnjega dne.

7

Ahaz pa pošlje sporočnike k Tiglat-pileserju, kralju asirskemu, rekoč: Hlapec sem tvoj in tvoj sin; pridi gori in me reši iz roke sirskega kralja in iz roke kralja Izraelovega, ki sta se vzdignila zoper mene.

8

In vzame Ahaz srebro in zlato, kar ga je bilo v hiši GOSPODOVI in v zakladih kraljeve hiše, ter pošlje darilo kralju asirskemu.

9

In kralj asirski mu je ugodil. In kralj asirski gre gori proti Damasku in ga zasede in prebivalce njegove odvede v Kir, Rezina pa umori.

10

Nato gre kralj Ahaz v Damask naproti Tiglat-pileserju, kralju asirskemu. In ko vidi oltar, ki je bil v Damasku, pošlje kralj Ahaz duhovniku Uriju podobo in posnetek tistega oltarja, po vsem, kakor je bil narejen.

11

In Urija duhovnik je napravil oltar; natančno po tem, kakor je bil sporočil kralj Ahaz iz Damaska, ga je izgotovil Urija duhovnik, preden je prišel kralj Ahaz iz Damaska.

12

In ko pride kralj iz Damaska in ogleda oltar, pristopi k njemu in daruje na njem.

13

In zažge svojo žgalščino in jedilno daritev in izlije pitni dar in škropi kri svoje mirovne daritve po oltarju.

14

Bronasti oltar pa, ki je bil pred GOSPODOM, prenese s pročelja hiše, izmed svojega oltarja in hiše GOSPODOVE, in ga postavi na severni strani svojega oltarja.

15

In kralj Ahaz zapove Uriju duhovniku, rekoč: Na velikem oltarju zažigaj jutranjo žgalno daritev in večerno jedilno daritev in kraljevo žgalno in jedilno daritev z žgalščino vsega ljudstva v deželi in njih jedilno daritev in pitne dari; in nanj škropi vso kri žgalne daritve in vso drugo žrtveno kri; a bronasti oltar naj ostane, da se posvetujem.

16

Tako je storil Urija duhovnik po vsem, kar je zapovedal kralj Ahaz.

17

Kralj Ahaz je tudi dal odlomiti ploščine od stojal in vzeti umivalnike ž njih in sneti morje raz bronaste vole, ki so bili pod njim, in velel ga je postaviti na kamenita tla.

18

Tudi pokriti mostovž za sobote, ki so ga bili zgradili v hiši, in kraljev vhod zunaj, je prestavil pri hiši GOSPODOVI zaradi kralja asirskega.

19

Kar je pa več praviti o Ahazu, kar je storil, ni li zapisano v knjigi letopisov kraljev Judovih?In Ahaz je legel k očetom svojim, in pokopali so ga pri očetih njegovih v mestu Davidovem. In Ezekija, sin njegov, je zakraljeval na mestu njegovem.

20

In Ahaz je legel k očetom svojim, in pokopali so ga pri očetih njegovih v mestu Davidovem. In Ezekija, sin njegov, je zakraljeval na mestu njegovem.