2 Kraljev 12

1

V sedmem letu Jehujevem je zakraljeval Joas in je vladal štirideset let v Jeruzalemu; in materi njegovi je bilo ime Zibija iz Bersebe.

2

In Joas je delal, kar je bilo prav v očeh GOSPODOVIH vse dni, dokler ga je poučeval Jojada duhovnik.

3

Toda višave niso bile odpravljene, ljudstvo je še darovalo in žgalo kadilo na višavah.

4

In Joas veli duhovnikom: Ves denar posvečenih daril, ki se prinaša v hišo GOSPODOVO, srebro vsakega preštetega, srebro duš, s katerim je vsaka ocenjena, in vse srebro, ki pride komu v srce, da bi ga prinesel v hišo GOSPODOVO,

5

duhovniki naj ga sprejmejo vsak od svojega znanca; in naj popravijo, kar je podrtega pri hiši, kjerkoli najdejo kaj razdrtega.

6

Ali do triindvajsetega leta kralja Joasa duhovniki niso popravili, kar je bilo podrtega pri hiši.

7

Tedaj pokliče kralj duhovnika Jojada in druge duhovnike in jim reče: Zakaj ne popravite, kar je podrtega pri hiši? Zatorej ne jemljite več denarja od znancev svojih, ampak dajte ga v popravo hiše!

8

In duhovniki so privolili, da niso več jemali denarja od ljudstva, a hiše tudi niso popravljali.

9

A Jojada duhovnik vzame skrinjo ter izvrta luknjo v njenem pokrovu in jo postavi ob desni strani oltarja, koder se hodi v hišo GOSPODOVO; in duhovniki, ki so bili čuvaji pri vratih, so devali vanjo ves denar, kar se ga je prineslo v hišo GOSPODOVO.

10

In kadar so videli, da je dosti denarja v skrinji; je prišel gori kraljev pisar in veliki duhovnik, in sta preštela denar in ga spravila, kolikor so ga našli v hiši GOSPODOVI.

11

In dajali so pretehtani denar v roke delovodjem, ki so bili postavljeni pri hiši GOSPODOVI, in ti so ga izplačevali tesarjem in delavcem, ki so popravljali hišo GOSPODOVO,

12

in zidarjem in kamenosekom ter v nakupovanje lesa in obsekanega kamenja v popravo podrtin pri hiši GOSPODOVI in za vse, kar se je porabilo v izboljšavo hiše.

13

A srebrnih čaš, usekalnikov, vrčev, trobent in nobene zlate ali srebrne posode za hišo GOSPODOVO niso delali iz denarja, ki se je prinašal v hišo GOSPODOVO,

14

temuč so ga dajali delovodjem, in popravljala se je ž njim hiša GOSPODOVA.

15

Tudi niso zahtevali računa od mož, ki so jim dajali denar, da plačajo delavcem, ker so ž njim zvesto ravnali.

16

Ali denarja od daritve za krivdo in od daritve za greh niso nosili za hišo GOSPODOVO, ker je bil duhovnikov.

17

Tedaj je šel gori Hazael, sirski kralj, in se je bojeval zoper Gat in ga dobil. In ko je obrnil Hazael obličje, da bi šel proti Jeruzalemu,

18

vzame Joas, kralj Judov, vse posvečeno, kar so bili posvetili očetje njegovi: Josafat, Joram in Ahazija, kralji na Judovem, in kar je bil sam posvetil, tudi vse zlato, kar se ga je našlo v zakladnici hiše GOSPODOVE in hiše kraljeve, in pošlje to Hazaelu, sirskemu kralju. In umaknil se je od Jeruzalema.

19

Druge zgodbe Joasove pa in vse, kar je storil, ni li pisano v knjigi letopisov kraljev Judovih?

20

In njegova služabnika sta se vzdignila ter sklenila zaroto in sta ubila Joasa v hiši Milu, ob poti, koder se gre doli v Silo;Jozakar namreč, sin Simeate, in Jozabad, sin Somerjev, njegova hlapca, sta ga ubila, da je umrl. In pokopali so ga z očeti njegovimi v mestu Davidovem, in Amazija, sin njegov, je zakraljeval na mestu njegovem.

21

Jozakar namreč, sin Simeate, in Jozabad, sin Somerjev, njegova hlapca, sta ga ubila, da je umrl. In pokopali so ga z očeti njegovimi v mestu Davidovem, in Amazija, sin njegov, je zakraljeval na mestu njegovem.