2 Kraljev 1

1

In po smrti Ahabovi so se izneverili Moabci Izraelu.

2

In Ahazija je padel skozi omrežje v svoji zgornji sobi v Samariji in je zbolel. In pošlje sle ter jim veli: Pojdite, vprašajte Baalzebuba, boga v Ekronu, ali ozdravim od te bolezni svoje.

3

Angel GOSPODOV pa reče Eliju Tisbljanu: Vstani, pojdi naproti slom kralja samarijskega in jim reci: Ni li Boga v Izraelu, da greste vpraševat Baalzebuba, boga v Ekronu?

4

Zatorej pravi tako GOSPOD: Ne vstaneš iz postelje, v katero si legel, temuč gotovo umrješ! In Elija je šel.

5

In ko se sli vrnejo h kralju, jih vpraša: Kaj da ste se vrnili?

6

Oni mu reko: Neki mož nam je prišel naproti in nam je dejal: Pojdite, vrnite se h kralju, ki vas je poslal, in mu recite: Tako pravi GOSPOD: Ni li Boga v Izraelu, da pošiljaš vpraševat Baalzebuba, boga v Ekronu? Zato ne vstaneš iz postelje, v katero si legel, temuč gotovo umrješ!

7

In jih vpraša: Kakšne podobe in obleke je bil mož, ki vam je prišel naproti in vam to govoril?

8

In mu odgovore: Lasat mož je bil in opasan z usnjenim pasom okoli ledij. In reče: Elija Tisbljan je.

9

Tedaj pošlje kralj petdesetnika in njegovih petdeset mož. Ta gre gori k njemu, in glej, on sedi na vrhu gore. In mu reče: Mož Božji, kralj je ukazal: Pojdi doli!

10

In Elija odgovori in reče petdesetniku: Ako sem mož Božji, naj švigne ogenj doli z neba in požre tebe in tvoje petdesetere. In švigne ogenj z neba in požre njega in petdesetere njegove.

11

In zopet pošlje k njemu drugega petdesetnika ž njegovo petdeseterico. In izpregovori in mu reče: Mož Božji, tako je ukazal kralj: Hitro pojdi doli!

12

In Elija odgovori in mu veli: Ako sem mož Božji, naj švigne ogenj doli z neba in požre tebe in tvoje petdesetere. In ogenj švigne z neba in požre njega in petdesetere njegove.

13

In zopet pošlje tretjega petdesetnika ž njegovo petdeseterico. In ko pride gori tretji petdesetnik, pade na kolena pred Elijem in ga prosi in mu reče: Mož Božji, prosim, bodi pred teboj drago življenje moje in teh petdesetih hlapcev tvojih življenje!

14

Glej, ogenj je prišel z neba in požrl prva dva petdesetnika in petdesetere, ki so bili ž njima; sedaj pa bodi drago življenje moje pred teboj!

15

In angel GOSPODOV govori Eliju: Pojdi doli ž njim in ne boj se ga! Vstane torej in gre ž njim doli h kralju

16

in mu reče: Tako pravi GOSPOD: Ker si poslal sle vprašat Baalzebuba, boga v Ekronu, kakor da ni nobenega Boga v Izraelu, za čigar besedo bi se vprašalo, zato ne vstaneš iz postelje, v katero si legel, temuč gotovo umrješ.

17

Tako je umrl po besedi GOSPODOVI, ki jo je bil govoril Elija. In Joram je zakraljeval na mestu njegovem v drugem letu Jorama, sina Josafata, kralja na Judovem; kajti ni imel sina.Druge zgodbe Ahazijeve pa, kaj je storil, ni li pisano v knjigi letopisov kraljev Izraelovih?

18

Druge zgodbe Ahazijeve pa, kaj je storil, ni li pisano v knjigi letopisov kraljev Izraelovih?