1 Kraljev 7

1

Svojo hišo pa je Salomon zidal trinajst let, dokler je ni vse dokončal.

2

Zidal je namreč hišo libanonskega gozda; njena dolgost je bila sto komolcev in širjava petdeset komolcev in višava trideset komolcev, na štirih vrstah cedrovih stebrov, s cedrovimi bruni na stebrih.

3

In pokrita je bila po vrhu s cedrovino nad sobami, ki so slonele na stebrih, petinštirideset, po petnajst v eni vrsti.

4

In bilo je tri vrste brun, in okno proti oknu po treh vrstah.

5

In vsa vrata in podboji so bili štirivoglati, s tramovjem, in okno proti oknu po treh vrstah.

6

In naredil je stebrnato dvorano, ki je bila petdeset komolcev dolga in trideset komolcev široka, pred njo pa vežo iz stebrov in prag pred njo.

7

Tudi je naredil dvorano za prestol, kjer je sodil, sodno dvorano, in jo je obložil s cedrovino, od konca do kraja tal.

8

Tudi hiša njegova, ki je v njej prebival, na drugem dvorišču proti dvorani, je bila enako delana. Tudi je naredil hišo za hčer Faraonovo (ki si jo je bil vzel Salomon za ženo), enako tej dvorani.

9

To vse je bilo napravljeno iz dragih kamenov, po merilu obsekanih, z žago rezanih po znotranji in zunanji strani, od temelja do vrha sten in od zunaj do velikega dvorišča.

10

Podstave pa so bile iz dragih velikih kamenov, po deset in po osem komolcev velikih.

11

In vrhu njih so bili dragi kameni, obsekani po voglomeru, in cedrovina.

12

Veliko dvorišče pa je imelo naokoli tri vrste obsekanih kamenov in vrsto cedrovih brun, enako kakor notranje dvorišče hiše GOSPODOVE in hišna veža.

13

Poslal pa je kralj Salomon ter dal poklicati Hirama iz Tira,

14

ki je bil sin žene vdove iz rodu Neftalijevega, in oče njegov je bil mož iz Tira, umeten bronar. Ta je bil poln modrosti, razuma in umetelnosti, izgotavljati vsakovrstna dela iz kovine. In prišel je h kralju Salomonu in izvršil vse delo njegovo.

15

Ulil je namreč tista dva stebra iz brona; vsak je bil osemnajst komolcev visok, in vrvica, dvanajst komolcev dolga, ju je vsakega ovijala.

16

In napravil je dva glaviča iz litega brona, da se posadita gori na stebra, in vsak glavič je bil pet komolcev visok.

17

Mrežasta pletenina in spletene verižice so bile ob glavičih vrhu stebrov, sedmero na enem in sedmero na drugem glaviču.

18

In naredil je margaranova jabolka po dve vrsti okoli stebrov na eni pletenini, da bi prestirala glaviča, ki sta bila vrhu stebrov, in enako je napravil tudi pri drugem glaviču.

19

In glaviča, ki sta bila vrhu stebrov, sta bila lilijastega dela kakor v veži, štiri komolce.

20

In glaviča sta bila tudi zgoraj na obeh stebrih blizu trupa, ki je bil poleg pletenine; in bilo je margaranovih jabolk dvesto v vrstah okoli na drugem glaviču.

21

In postavil je ta stebra pri veži ob templju in desnega je imenoval Jakina [T. j. On utrdi.] in levega Boaza [T. j. v Njem je moč.].

22

In na vrhu stebrov je bilo lilijasto delo. In tako sta bila stebra dodelana.

23

Naredil je tudi ulito morje, deset komolcev od roba do roba, okroglo okoli, pet komolcev visoko; in vrvica tridesetih komolcev ga je kroginkrog ovijala.

24

Pod njegovim robom kroginkrog je šel nakit bučkastega sadja, po deset buček na komolec; v dveh vrstah so bile bučke, ulite sceloma z morjem.

25

Stalo je na dvanajstih volih, ki so trije gledali proti severu in trije proti zahodu, trije proti jugu in trije proti vzhodu; in morje je bilo položeno na njih, vsi njih zadki pa so bili pod morjem.

26

ln debelost njegova je bila eno dlan, in njegov rob je bil zaokrožen kakor rob keliha, kakor lilijevo cvetje; in držalo je dva tisoč batov.

27

Naredil je tudi deset stojal iz brona: vsako stojalo štiri komolce dolgo in štiri komolce široko in tri komolce visoko.

28

In stojala so bila tako narejena, da so imela ploščine med obrobnimi letvicami;

29

in na ploščinah med obrobnimi letvicami izrezljane leve, vole in kerube; in na letvicah zgoraj je bil podstavek; zdolaj pa pod levi in voli so bili viseči venci.

30

In vsako stojalo je imelo štiri bronasta kolesa in bronaste osi; in na štirih voglih njegovih so bila držala, za pod umivalnik so bila držala prilita, ob vsakem so bili venci.

31

In odprtina je bila na njem vrh pokrova, komolec visoka in okrogla, v obliki stojala, en komolec in pol poprek; in tudi ob odprtini so bili izrezljaji. Njegove ploščine pa so bile štirivoglate, ne okrogle.

32

In tista štiri kolesa so bila pod letvicami; in osi koles so bile utrjene na stojalu; vsako kolo je bilo en komolec in pol visoko.

33

In kolesa so bila narejena kakor vozna kolesa; njih osi in platišča in napere in pesta, vse je bilo ulito.

34

Bila so tudi štiri držala na štirih spodnjih voglih vsakega stojala, ki so izhajala iz stojala samega.

35

In vrhu stojal je bil pol komolca zvišek, okroglast kroginkrog; in na zgornjem kraju stojala so bila njegova držala in njegove ploščine enakega dela ž njim.

36

In vdolbel je na deske njegovih držal in na njegove ploščine kerube, leve in palme, kolikor je bilo prostora na vsaki, in vence kroginkrog.

37

Na ta način je naredil tistih deset stojal: vsa so bila enega zlitka, ene mere in ene oblike.

38

In naredil je deset bronastih umivalnikov, štirideset batov je držal eden in vsak je bil štiri komolce širok, in na vsakem tistih desetih stojal je bil po en umivalnik.

39

Postavil pa je pet stojal na desno in pet na levo stran hiše; a morje je postavil na desno stran hiše ob vzhodu, proti jugu.

40

In Hiram je naredil lonce in lopate in čaše. Tako je dokončal Hiram vse delo, ki ga je delal za kralja Salomona v hiši GOSPODOVI:

41

dva stebra in dva vrčasta glaviča, ki sta bila vrhu stebrov; in dve mrežasti pletenini, ki sta bili v prestrtje obema vrčastima glavičema na vrhu stebrov;

42

in štiristo margaranovih jabolk k dvema pleteninama: po dve vrsti margaranov za vsako pletenino, v prestrtje obema vrčastima glavičema na vrhu stebrov;

43

in desetero stojal in deset umivalnikov na stojalih;

44

morje eno in dvanajst volov pod morjem;

45

in lonce in lopate in čaše. In vse te priprave, ki jih je delal Hiram za kralja Salomona v hiši GOSPODOVI, so bile iz zlikane bronovine.

46

V Jordanski dolini jih je dal kralj zliti, v ilovnati zemlji med Sukotom in Zaretanom.

47

In Salomon je pustil vse te posode nepretehtane, zaradi prevelike množine niso mogli dognati teže bronovini.

48

In naredil je Salomon vse tiste posode, ki so bile v hiši GOSPODOVI: zlati oltar in zlato mizo, na kateri so bili kruhi obličja,

49

in svečnike, pet po desni in pet po levi strani pred govoriščem, iz prečiščenega zlata, in cvetlice, svetilnice in utrinjače iz zlata;

50

in vrče, usekalnike, čaše, torila, kadilnice iz prečiščenega zlata, tudi tečaje za duri notranje hiše, Najsvetejšega, in za duri templjeve dvorane, iz zlata.In tako je bilo vse delo dokončano, ki ga je delal kralj Salomon v hiši GOSPODOVI. In Salomon je znesel tja reči, ki jih je posvetil David, oče njegov, srebro in zlato in posode, in zložil jih je v zakladih hiše GOSPODOVE.

51

In tako je bilo vse delo dokončano, ki ga je delal kralj Salomon v hiši GOSPODOVI. In Salomon je znesel tja reči, ki jih je posvetil David, oče njegov, srebro in zlato in posode, in zložil jih je v zakladih hiše GOSPODOVE.