1 Kraljev 5

1

In Hiram, kralj tirski, je poslal služabnike svoje k Salomonu, zakaj slišal je bil, da so ga pomazilili za kralja namesto očeta njegovega; Hiram je namreč ljubil Davida vse dni.

2

In Salomon pošlje k Hiramu sporočit:

3

Ti veš, da ni mogel David, oče moj, zgraditi hiše imenu GOSPODA, Boga svojega, spričo sosedov, ki so ga zapletali v vojne, dokler jih ni položil GOSPOD pod stopala nog njegovih.

4

Sedaj pa mi je dal GOSPOD, Bog moj, mir vseokrog; nobenega ni nasprotnika, ne hude prigodbe.

5

Glej torej, zgraditi nameravam hišo imenu GOSPODA, Boga svojega, kakor je GOSPOD govoril Davidu, očetu mojemu, rekoč: Sin tvoj, ki ga posadim na prestol tvoj na tvoje mesto, sezida hišo imenu mojemu.

6

Zdaj torej ukaži, da mi nasekajo ceder z Libanona, in hlapci moji bodo s hlapci tvojimi, tudi plačilo ti dam za hlapce tvoje, kakršnokoli boš zahteval; saj veš, da ga ni med nami, ki bi znal sekati les kakor Sidonci.

7

In ko je slišal Hiram besede Salomonove, se silno razveseli ter reče: Hvaljen bodi danes GOSPOD, ki je dal Davidu modrega sina nad tem velikim ljudstvom!

8

In Hiram pošlje Salomonu sporočit: Slišal sem, kar si mi sporočil. Storil bom vso voljo tvojo glede cedrovega in cipresovega lesa.

9

Hlapci moji ga bodo spravljali z Libanona doli k morju, in zložim ga v splave, da pojde po morju do mesta, ki mi ga določiš; in tam ga dam razvezati, in ti si ga odpraviš. Ti pa izpolniš voljo mojo, da boš dajal živeža moji družini.

10

Tako je dal Hiram Salomonu cedrovega in cipresovega lesa po vsej volji njegovi.

11

Salomon pa je dajal Hiramu po dvajset tisoč meric pšenice v živež njegovi družini in po dvajset meric čistega olja; toliko je dal Salomon Hiramu vsako leto.

12

In GOSPOD je dal Salomonu modrost, kakor mu je obljubil; in bil je mir med Hiramom in Salomonom, in oba sta sklenila zavezo.

13

In kralj Salomon je vzel davek od vsega Izraela, in davek je bil trideset tisoč mož.

14

In pošiljal jih je na Libanon, po deset tisoč vsak mesec, menoma: mesec dni so bili na Libanonu in dva meseca doma. Adoniram pa je bil nad temi robotniki.

15

In Salomon jih je imel sedemdeset tisoč, ki so nosili bremena, in osemdeset tisoč njih, ki so sekali v gorah,

16

razen višjih uradnikov, ki so nadzorovali delo, tri tisoč in tristo; ti so gospodovali ljudstvu, ki je opravljalo delo.

17

In kralj je ukazal, in pripravili so velikih in dragih kamenov, obsekanih kamenov za podstavo hiši.In obdelovali so jih Salomonovi stavbarji in Hiramovi stavbarji in Gebaljani; in pripravljali so les in kamenje za stavbo hiše.

18

In obdelovali so jih Salomonovi stavbarji in Hiramovi stavbarji in Gebaljani; in pripravljali so les in kamenje za stavbo hiše.