1 Kraljev 16

1

In pride beseda GOSPODOVA k Jehuju, sinu Hananovemu, zoper Baasa in reče:

2

Ker sem te povišal iz prahu in te postavil za vojvodo ljudstvu svojemu, Izraelu, ti pa si hodil po poti Jeroboamovi in v greh zapeljeval ljudstvo moje, Izraela, da so me v jezo dražili z grehi svojimi:

3

glej, dočista hočem pomesti po Baasu in po hiši njegovi in storim s tvojo hišo, kakor sem storil s hišo Jeroboama, sina Nebatovega.

4

Njega, ki umre od Baasovih v mestu, bodo žrli psi, in kdor njegovih umre na polju, ga bodo žrle ptice nebeške.

5

Druge zgodbe Baasove in kar je storil in moč njegova, ni li pisano v knjigi letopisov kraljev Izraelovih?

6

In Baasa je legel k očetom svojim, in pokopali so ga v Tirzi, in Ela, sin njegov, je zakraljeval na mestu njegovem.

7

Po proroku Jehuju, sinu Hananovem, je tudi prišla beseda GOSPODOVA zoper Baasa in zoper vso hišo njegovo zaradi vsega zla, ki ga je storil pred obličjem GOSPODOVIM, da bi ga dražil v jezo z delom rok svojih, ravnajoč kakor hiša Jeroboamova, tudi zato, da jo je pokončal.

8

V šestindvajsetem letu Asa, kralja Judovega, je zakraljeval Ela, sin Baasov, nad Izraelom v Tirzi in je vladal dve leti.

9

In njegov služabnik Zimri, poveljnik polovice voz njegovih, je storil zavezo zoper njega. On pa je bil v Tirzi in je pil, da se je upijanil v hiši Arza, ki je bil oskrbnik dvorca v Tirzi.

10

In Zimri je prišel noter in ga je udaril in usmrtil v sedemindvajsetem letu Asa, kralja Judovega, in je zakraljeval na mestu njegovem.

11

In ko je zakraljeval, komaj je bil zasedel prestol njegov, je pobil vso hišo Baasovo; ni pustil živega ne enega moškega, ne iz sorodnikov, ne iz prijateljev njegovih.

12

Tako je Zimri zatrl vso hišo Baasovo po besedi GOSPODOVI, ki jo je govoril po proroku Jehuju proti Baasu,

13

zaradi vseh grehov Baasovih in zaradi grehov sinu njegovega Ela, ki sta jih storila in ž njimi zapeljevala v greh Izraela, da bi dražili v srd GOSPODA, Boga Izraelovega, z ničevostmi svojimi.

14

Druge zgodbe Elove pa in vse, kar je storil, ni li pisano v knjigi letopisov kraljev Izraelovih?

15

V sedemindvajsetem letu Asa, kralja Judovega, je kraljeval Zimri sedem dni v Tirzi. Ljudstvo pa je bilo utaborjeno proti Gibetonu, ki je bilo mesto Filistejcev.

16

Ko pa je ljudstvo, ki je bilo v taboru, slišalo poročilo: Zimri je storil zaroto in je tudi ubil kralja, je postavil ves Izrael tisti dan v taboru Omrija, poveljnika vojske, za kralja nad Izraelom.

17

In Omri je šel gori in ves Izrael ž njim od Gibetona, in so oblegali Tirzo.

18

In ko je videl Zimri, da je mesto dobljeno, je šel v trdnjavo kraljevega dvorca in zažgal kraljev dvorec nad seboj z ognjem in je poginil

19

za grehe svoje, ki jih je zagrešil, ker je delal, kar je bilo hudo v očeh GOSPODOVIH, in ker je hodil po poti Jeroboamovi in v grehu njegovem, ki ga je bil začel, da zapelje v greh Izraela.

20

Druge pa zgodbe Zimrijeve in zarota, ki jo je napravil, ni li pisano v knjigi letopisov kraljev Izraelovih?

21

Takrat se je razdelilo ljudstvo Izraelovo v dve stranki: polovica ljudstva je šla za Tibnijem, sinom Ginatovim, da ga postavijo za kralja, in polovica je šla za Omrijem.

22

Ali ljudstvo, ki je šlo za Omrijem, je bilo močnejše nego ljudstvo, ki se je držalo Tibnija, sina Ginatovega. In Tibni je poginil, in zakraljeval je Omri.

23

V enemintridesetem letu Asa, kralja na Judovem, je zakraljeval Omri Izraelu; dvanajst let je vladal, šest let v Tirzi.

24

In kupil je goro Samarijo od Semerja za dva talenta srebra, in pozidal je goro in imenoval ime mesta, ki ga je sezidal, po imenu Semerja, gospodarja gore: Samarijo.

25

In Omri je delal, kar je bilo zlo v očeh GOSPODOVIH, še huje je delal nego vsi, ki so bili pred njim.

26

Kajti hodil je po vseh potih Jeroboama, sina Nebatovega, in v grehih njegovih, s katerimi je v greh vodil Izraela, da dražijo v jezo GOSPODA, Boga Izraelovega, z ničevostmi svojimi.

27

Druga pa dejanja Omrijeva, ki jih je storil, in hrabrost njegova, ki jo je izkazal, ni li pisano v knjigi letopisov kraljev Izraelovih?

28

In Omri je legel k očetom svojim, in pokopali so ga v Samariji, in Ahab, sin njegov, je zakraljeval na mestu njegovem.

29

V osemintridesetem letu Asa, kralja na Judovem, je zakraljeval Ahab, sin Omrijev, nad Izraelom, in vladal je Izraelu v Samariji dvaindvajset let.

30

In Ahab, sin Omrijev, je delal, kar je bilo hudo v očeh GOSPODOVIH, bolj nego vsi, kar jih je bilo pred njim.

31

Zakaj kakor da bi mu bilo premalo, da je hodil v grehih Jeroboama, sinu Nebatovega, si je vzel za ženo še Jezabelo, hčer Etbaala, kralja Sidoncev, in je šel in služil Baalu ter ga je molil.

32

In zgradil je Baalu oltar v hiši Baalovi, ki jo je bil sezidal v Samariji.

33

Ahab je tudi naredil Ašero; sploh je Ahab več storil, da razdraži v jezo GOSPODA, Boga Izraelovega, nego vsi kralji v Izraelu, ki so bili pred njim.V dneh njegovih je zidal Hiel Betelski Jeriho: ko pa mu je položil podstavo, je izgubil Abirama, prvenca svojega, in ko mu je postavil vrata, je izgubil najmlajšega sina Seguba, po besedi GOSPODOVI, ki jo je govoril po Jozuetu, sinu Nunovem.

34

V dneh njegovih je zidal Hiel Betelski Jeriho: ko pa mu je položil podstavo, je izgubil Abirama, prvenca svojega, in ko mu je postavil vrata, je izgubil najmlajšega sina Seguba, po besedi GOSPODOVI, ki jo je govoril po Jozuetu, sinu Nunovem.