1 Kraljev 14

1

V tem času je zbolel Abija, sin Jeroboamov.

2

In Jeroboam reče ženi svoji: Vstani, prosim, in preobleci se, da te ne spoznajo, da si žena Jeroboamova, ter pojdi v Silo; glej, tam je Ahija prorok, ki je govoril o meni, da bodem kralj temu ljudstvu.

3

In vzemi s seboj deset kruhov in kolačev in posodo medu ter pojdi k njemu; on ti naznani, kaj se zgodi z dečkom.

4

In žena Jeroboamova stori tako, in vstane ter odide v Silo in pride v hišo Ahijevo. Ahija pa ni mogel videti, kajti oči so mu bile premrle od starosti.

5

A GOSPOD je rekel Ahiju: Glej, žena Jeroboamova prihaja, vprašat te besedo zastran sina svojega; bolan je namreč. Zato ji govóri tako in tako! Kajti ko pride noter, se bo delala za tujo.

6

Ko torej zasliši Ahija šum njenih nog, brž ko je stopila med duri, ji veli: Pridi le, žena Jeroboamova! Čemu se delaš za tujko? kajti jaz ti sem poslan s trdim poročilom.

7

Pojdi, povej Jeroboamu: Tako pravi GOSPOD, Bog Izraelov: Ker sem te povišal izmed ljudstva in te postavil za vojvodo ljudstvu svojemu Izraelu

8

in sem odtrgal kraljestvo od hiše Davidove ter ga dal tebi, ti pa nisi bil kakor hlapec moj David, ki je izpolnjeval zapovedi moje in hodil za menoj z vsem srcem svojim, da bi delal samo to, kar je prav v mojih očeh,

9

temuč si delal hudo bolj nego vsi, ki so bili pred teboj; odšel si in si naredil drugih bogov in ulitih podob, da bi me dražil v jezo, mene pa si vrgel za hrbet svoj:

10

zato, glej, pripravim nesrečo nad Jeroboamovo hišo in iztrebim od Jeroboamovih vsakega moškega, i sužnjega i prostega v Izraelu, in dočista izmetem hišo Jeroboamovo, kakor se blato izmete, da ga ni več.

11

Njega, ki od Jeroboamovih umre v mestu, bodo žrli psi, kdor pa umre na polju, njega bodo žrle ptice nebeške, kajti GOSPOD je govoril to.

12

Vstani torej in pojdi domov, in kadar stopi noga tvoja v mesto, umrje deček.

13

In ves Izrael bo žaloval po njem, in ga pokopljejo, zakaj on edini od Jeroboamovih pride v grob, ker se je na njem našlo nekaj dobrega proti GOSPODU, Bogu Izraelovemu, v hiši Jeroboamovi.

14

GOSPOD pa si obudi kralja nad Izraelom, ki zatre hišo Jeroboamovo tisti dan. In kako je že danes!

15

In GOSPOD udari Izraela, da se bo majal kakor trst v vodi, in izdere Izraela iz te dobre dežele, ki jo je dal njih očetom, ter jih razkropi onostran velereke, zato ker so si napravili svoje Ašere, da bi dražili GOSPODA v jezo.

16

In izda Izraela sovražniku zaradi grehov Jeroboamovih, s katerimi je grešil in v greh zapeljeval Izraela.

17

Vstane torej žena Jeroboamova in odide in dospe v Tirzo, in ko stopi na prag hiše, umrje deček.

18

In so ga pokopali, in ves Izrael je žaloval za njim, kakor je bil govoril GOSPOD po hlapcu svojem, Ahiju proroku.

19

Druge zgodbe Jeroboamove pa, kako se je bojeval in kako je kraljeval, glej, pisano je v knjigi letopisov kraljev Izraelovih.

20

Dni pa, v katerih je kraljeval Jeroboam, je bilo dvaindvajset let. In legel je k očetom svojim, in Nadab, sin njegov, je zakraljeval na mestu njegovem.

21

Roboam pa, sin Salomonov, je kraljeval na Judovem. Roboam je bil enoinštirideset let star, ko je zakraljeval, in sedemnajst let je vladal v Jeruzalemu, v mestu, ki si ga je izvolil GOSPOD iz vseh rodov Izraelovih, da ondi postavi ime svoje. In matere njegove ime je bilo Naama Amonka.

22

In Juda je delal, kar je bilo hudo v očeh GOSPODOVIH, in dražili so ga h gorečnosti z grehi svojimi, ki so jih počenjali mimo vsega, kar so storili njih očetje.

23

Kajti napravljali so si tudi višave in stebre s podobami in Ašere na vsakem visokem hribu in pod vsakim zelenim drevesom.

24

Pa tudi nečistosti posvečeni moški so bili v deželi, ti so počenjali vse gnusobe poganskih narodov, ki jih je bil GOSPOD pregnal pred sinovi Izraelovimi.

25

In zgodi se v petem letu kralja Roboama, da pride gori Sisak, kralj egiptovski, proti Jeruzalemu.

26

Ta je pobral zaklade hiše GOSPODOVE in zaklade hiše kraljeve in vse, kar se je dalo vzeti, tudi vse ščite zlate je pobral, ki jih je bil napravil Salomon.

27

Namesto njih je naredil kralj Roboam ščite iz brona ter jih je izročil poveljnikom straže, ki so čuvali vrata hiše kraljeve.

28

In kadarkoli je kralj šel v hišo GOSPODOVO, so jih nosili stražarji, in potem so jih zopet prinesli v stražarnico.

29

Druge zgodbe Roboamove pa in vse, kar je storil, ni li pisano v knjigi letopisov kraljev Judovih?

30

Boj pa je bil med Roboamom in Jeroboamom vse njiju žive dni.In Roboam je legel k očetom svojim, in pokopali so ga z očeti njegovimi v mestu Davidovem; ime matere njegove pa je bilo Naama Amonka. In Abijam, sin njegov, je zakraljeval na mestu njegovem.

31

In Roboam je legel k očetom svojim, in pokopali so ga z očeti njegovimi v mestu Davidovem; ime matere njegove pa je bilo Naama Amonka. In Abijam, sin njegov, je zakraljeval na mestu njegovem.