2 Samuelova 8

1

In zgodi se potem, da je porazil David Filistejce in jih ponižal. In David je vzel uzdo vladarstva iz rok Filistejcev.

2

Porazil je tudi Moabce in jih premeril z vrvjo, ko jih je dal položiti na tla, in po dve vrvi jih je odmeril v smrt, po eno celo vrv pa, da žive. Tako so Moabci postali podložni Davidu in so mu prinašali darove.

3

David je tudi porazil Hadadezerja, sina Rehobovega, kralja v Zobi, ko je šel, da si spet pridobi oblast pri veletoku.

4

In David je iz njih ujel tisoč in sedemsto konjikov in dvajset tisoč pešcev ter je ohromil vse vprežne konje, ohranil jih je samo za sto voz.

5

A Sirci so prišli iz Damaska pomagat Hadadezerju, kralju v Zobi. David pa je pobil Sircev dvaindvajset tisoč mož

6

in postavil posadko v Sirijo ob Damasku; tako so postali Sirci Davidu podložni in so mu prinašali darove. Kajti GOSPOD je pomagal Davidu, kamorkoli je šel.

7

In David je vzel zlate ščite, ki so jih imeli hlapci Hadadezerjevi, in jih je prinesel v Jeruzalem.

8

In iz Betaha in iz Berotaja, mest Hadadezerjevih, je kralj David vzel mnogo brona.

9

In ko začuje Toj, kralj v Hamatu, da je David porazil vso vojsko Hadadezerjevo,

10

pošlje sina svojega Jorama h kralju Davidu, da ga pozdravi ter mu čestita, da se je bojeval zoper Hadadezerja in ga je porazil; zakaj Toj se je vedno vojskoval s Hadadezerjem. In Joram je prinesel s seboj srebrne, zlate in bronaste posode;

11

te je kralj David tudi posvetil GOSPODU s srebrom in zlatom vred, ki ga je GOSPODU posvetil od vseh narodov, kar si jih je bil podvrgel:

12

od Sircev, od Moabcev, od sinov Amonovih, od Filistejcev, od Amalekovcev in iz plena Hadadezerja sina Rehobovega, kralja v Zobi.

13

In David si je pridobil ime, ko se je vrnil, porazivši Sirce v Solni dolini, osemnajst tisoč mož.

14

In postavil je posadke v Edomu, po vsem Edomu je postavil posadke, in vsi Edomci so postali Davidovi podložniki. Kajti GOSPOD je pomagal Davidu, kamorkoli je šel.

15

In David je kraljeval vsemu Izraelu, in izvrševal je sodbo in pravičnost vsemu ljudstvu svojemu.

16

Joab pa, sin Zervijin, je bil nad vojsko, in Josafat, sin Ahiludov, je bil deželni letopisec;

17

Zadok, sin Ahitubov, in Ahimelek, sin Abiatarjev, sta bila duhovnika, in Seraja je bil pisar;in Benaja, sin Jojadov, je bil nad Keretejci in Peletejci [Domnevno: kraljeva telesna straža.], in sinovi Davidovi so bili prvi dvorjani.

18

in Benaja, sin Jojadov, je bil nad Keretejci in Peletejci [Domnevno: kraljeva telesna straža.], in sinovi Davidovi so bili prvi dvorjani.