2 Samuelova 6

1

In David je zopet zbral vse izbrano moštvo v Izraelu, trideset tisoč.

2

In vstane David ter gre z vsem ljudstvom, kar ga je bilo pri njem, iz Baale Judove, da prinese odondod skrinjo Božjo, ob kateri se kliče Ime, ime GOSPODA nad vojskami, ki stoluje nad kerubi.

3

In postavili so skrinjo Božjo na nov voz in jo odnesli iz Abinadabove hiše, ki je bila na griču. Uza in Ahio, sinova Abinadabova, sta vodila novi voz.

4

In ko so ga peljali s skrinjo Božjo iz hiše Abinadabove na griču, je šel Ahio pred skrinjo;

5

a David in ves rod Izraelov je igral pred GOSPODOM na vsakovrstna godala iz cipresovine in na harfe in na strune s petjem in na bobne in zvončke in cimbale.

6

In ko so prišli h gumnu Nakonovemu, je Uza iztegnil roko po skrinji Božji in jo pridržal, zakaj volom se je izpoddrsnilo.

7

In vname se jeza GOSPODOVA zoper Uza, in Bog ga udari ondi za njegov pregrešek; in je umrl tam pri skrinji Božji.

8

In David je bil žalosten, ker je bil GOSPOD naredil pretrg z Uzom, in imenoval je ta kraj Perez Uza [T. j. pretrg Uza.], do današnjega dne.

9

In David se zboji GOSPODA tisti dan, in reče: Kako naj pride skrinja GOSPODOVA k meni?

10

In David ni hotel nesti skrinje GOSPODOVE k sebi, v mesto Davidovo, temuč jo je dal odnesti v hišo Obededoma Gatovca.

11

In ostala je skrinja GOSPODOVA v hiši Obededoma Gatovca tri mesece; in GOSPOD je blagoslovil Obededoma in vso hišo njegovo.

12

In povedali so kralju Davidu, rekoč: GOSPOD je blagoslovil hišo Obededomovo in vse, kar je njegovo, zaradi skrinje Božje. David pa gre in z veseljem prenese skrinjo Božjo iz hiše Obededomove gori v mesto Davidovo.

13

In kolikorkrat so prestopili nosilci skrinje GOSPODOVE šest korakov, je daroval vola in pitanca.

14

In David je plesal z vso močjo pred GOSPODOM in bil je opasan s platnenim naramnikom.

15

Tako je prenesel David in vsa hiša Izraelova skrinjo GOSPODOVO gori z radostnim petjem in glasom trombe.

16

In ko je prišla skrinja GOSPODOVA v mesto Davidovo, je gledala Mihala, hči Savlova, skozi okno in je videla kralja Davida, da poskakuje in pleše pred GOSPODOM, in ga je zaničevala v srcu svojem.

17

Ko so pa prinesli skrinjo GOSPODOVO noter, jo postavijo na nje mesto sredi šatora, ki ga je bil David razpel zanjo. In David je daroval žgalne in mirovne daritve pred GOSPODOM.

18

In ko je David končal darovanje žgalščin in mirovnih žrtev, je blagoslovil ljudstvo v imenu GOSPODA nad vojskami

19

in je podelil vsemu ljudstvu, vsej množici Izraelovi, možem in ženam, vsakemu hlebček kruha in kos mesa in kepo suhega grozdja. In ljudstvo se je razšlo, vsakdo v hišo svojo.

20

Potem se David vrne, da blagoslovi hišo svojo. In Mihala, hči Savlova, mu pride naproti in reče: Kako častit je danes bil kralj Izraelov, ki se je danes razodeval pred deklami hlapcev svojih, kakor se nesramno razodevajo lahkomiselneži!

21

David pa reče Mihali: Igral sem pred GOSPODOM, ki me je izvolil mimo očeta tvojega in mimo vse hiše njegove, da me postavi za vojvodo ljudstvu GOSPODOVEMU, Izraelu, in še bom igral pred GOSPODOM.

22

In še bolj se hočem ponižati in nizek biti v svojih očeh, a pri deklah, ki si o njih govorila, si s tem pridobim čast!In Mihala, hči Savlova, ni dobila zaroda do dne smrti svoje.

23

In Mihala, hči Savlova, ni dobila zaroda do dne smrti svoje.