Izbor Biblije
Stara Zaveza
Nova Zaveza
Slovenska Biblija 2008

2 Samuelova 10

1

In zgodi se potem, da je umrl kralj Amonovih sinov, in Hanun, sin njegov, je zakraljeval na njegovem mestu.

2

In David reče: Milost izkažem Hanunu, sinu Nahasovemu, kakor je njegov oče izkazal milost meni. Pošlje torej David in mu sporoči po hlapcih svojih sožalje zaradi očeta njegovega. Ko so pa prišli hlapci Davidovi v deželo Amonovih sinov,

3

reko knezi Amonovcev Hanunu, gospodu svojemu: Meniš li, da David spoštuje očeta tvojega, ker je poslal tolažnike k tebi? Ni li poslal David hlapcev svojih, da ogleda mesto in ga preišče in potem razvrne?

4

Nato vzame Hanun hlapce Davidove in jim obrije polovico brade in odreže njih oblačil polovico do pasa, in jih pošlje nazaj.

5

Ko se to sporoči Davidu, jim pošlje naproti; zakaj ti možje so bili silno osramočeni. In kralj jim sporoči: Ostanite v Jerihu, dokler vam ne porasto brade, potem se vrnite.

6

In ko so videli sinovi Amonovi, da so se omrzili Davidu, pošljejo in najmejo Sirce iz Bet-rehoba in Sirce iz Zobe, dvajset tisoč pešcev, in kralja v Maaki s tisoč možmi in iz Toba dvanajst tisoč mož.

7

Ko pa David to sliši, pošlje Joaba in vso vojsko junakov.

8

In Amonovi sinovi gredo iz mesta in se pripravijo za boj ob vhodu v vrata. In Sirci iz Zobe in iz Rehoba in možje iz Toba in Maake so stali posebe na polju.

9

Ko torej Joab vidi, da je spredaj in zadaj naskok naperjen proti njemu, izbere iz vseh najboljših mož Izraelovih in se pripravi zoper Sirce.

10

Ostalo ljudstvo pa da pod roko brata svojega Abisaja, da jih postavi zoper Amonove sinove.

11

In veli: Ako mi bodo Sirci premočni, bodi mi v pomoč, ako bodo pa Amonovci tebi premočni, pridem ti v pomoč!

12

Bodi srčen, in junaški se bojujva za ljudstvo naše in za mesta Boga našega, in GOSPOD naj stori, kar se mu vidi dobro.

13

In Joab in ljudstvo, ki je bilo pri njem, se približa na boj zoper Sirce, in zbeže pred njim.

14

Ko pa vidijo Amonovi sinovi, da so bežali Sirci, zbeže tudi oni pred Abisajem in pridejo v svoje mesto. Tedaj se vrne Joab od Amonovcev in pride v Jeruzalem.

15

In ko vidijo Sirci, da so jih porazili Izraelci, se zbero.

16

In Hadarezer pošlje in veli pripeljati Sirce, ki so bili onostran reke, in pridejo v Helam s Sobahom, poveljnikom vojske Hadarezerjeve na čelu.

17

In to se oznani Davidu; in zbere vsega Izraela in preide Jordan in dospe v Helam. Sirci se pa pripravijo zoper Davida in se bojujejo ž njim.

18

A Sirci zbeže pred Davidom; in David je pobil iz Sircev mož od sedemsto voz in štirideset tisoč konjikov, udaril je tudi Sobaha, poveljnika njih vojske, da je ondi umrl.In ko so videli vsi kralji, ki so bili v službi Hadarezerjevi, da so bili poraženi pred Izraelom, so sklenili mir z Izraelci in so jim bili podložni. In Sirci so se bali pomagati še dalje Amonovim sinovom.

19

In ko so videli vsi kralji, ki so bili v službi Hadarezerjevi, da so bili poraženi pred Izraelom, so sklenili mir z Izraelci in so jim bili podložni. In Sirci so se bali pomagati še dalje Amonovim sinovom.

Slovenian Bible 2008
Copyright: Slovenian 2008 Version