Geneza 7

1

Potem reče GOSPOD Noetu: Pojdi ti in vsa družina tvoja v ladjo, zakaj tebe sem videl pravičnega pred seboj v tem rodu.

2

Izmed vseh čistih živali si vzemi po sedmero, samca in samico njegovo; izmed zveri pa, ki niso čiste, po dvoje, samca in samico njegovo;

3

tudi od ptic pod nebom po sedmero, samca in samico, da se ohrani pri življenju seme na površju vse zemlje.

4

Zakaj še sedem dni, in jaz spustim dež na zemljo štirideset dni in štirideset noči, in pokončam s površja zemlje vsako bitje, ki sem ga naredil.

5

In Noe stori vse, kakor mu je zapovedal GOSPOD.

6

Noe pa je imel šeststo let, ko je bil tisti potop in so vode stopile čez zemljo.

7

In Noe vstopi in sinovi njegovi in žena njegova in žene sinov njegovih ž njim v ladjo, pred vodami potopa.

8

Izmed živali čistih in izmed zveri, ki niso čiste, in izmed ptic in izmed vsega, kar lazi po suhem,

9

je šlo po dvoje k Noetu v ladjo, samec in samica, kakor je bil Noetu zapovedal Bog.

10

Zgodi se pa po sedmih dnevih, da pridero vode potopa čez zemljo.

11

Ko je imel Noe šeststo let svojega življenja, v drugem mesecu, sedemnajsti dan meseca, prav ta dan se razkoljejo vsi studenci brezna vélikega in zatvornice neba se odpro.

12

In lil je dež na zemljo štirideset dni in štirideset noči.

13

Prav tisti dan je šel Noe in Sem in Ham in Jafet, sinovi Noetovi, in žena Noetova in tri žene sinov njegovih ž njimi v ladjo,

14

oni in vsaktera zver po plemenu svojem in vsaktera živina po plemenu svojem in vsaktera laznina, ki se giblje na zemlji, po vrsti svoji, in vsaktera letavina po plemenu svojem, vsi ptiči katerekoli peroti.

15

In prišli so k Noetu v ladjo po dvoje iz vsega mesa, v katerem je bil dih življenja.

16

In kar jih je šlo noter, šla sta samec in samica iz vsega mesa, kakor mu je bil zapovedal Bog; in GOSPOD je zaprl za njim.

17

In bil je potop štirideset dni po zemlji, in narasle so vode, da so vzdignile ladjo, in vzdigovala se je od zemlje.

18

In vode so kipele ter silno rasle nad zemljo, in ladja je plavala po površju vodá.

19

In kipele so vode presilno nad zemljo in pokrile so vse gore visoke, ki so pod vsem nebom.

20

Petnajst komolcev kvišku so skipele vode, in gore so bile pokrite.

21

Poginilo je torej vse meso, ki se je gibalo na zemlji, kar je bilo ptic in živali in zveri in vse laznine, ki je lazila po zemlji, in vsak človek:

22

vse, kar je imelo v nosnicah dih duha življenja, vse, kar je bilo na suhem, je pomrlo.

23

In pokončal je sleherno živo bitje, ki je bilo na površju zemlje: ljudi in živali, laznino in ptice neba, in pokončani so bili z zemlje; in pri življenju je ostal samo Noe in kar je bilo ž njim v ladji.Kipele pa so vode nad zemljo sto petdeset dni.

24

Kipele pa so vode nad zemljo sto petdeset dni.